Unprepared Hearts

Jak mohou kulturní organizace komunikovat s dospívajícími dětmi?

OBDOBÍ REALIZACE 09/2018 - 08/2020

Projekt Unprepared Hearts spojuje instituce ze tří zemí

Projekt Unprepared Hearts je pokusem tří institucí z různých koutů Evropy odpovědět aktivitami pro děti a prostřednictvím jazyka umění na malou dostupnost sentimentálního vzdělávání mladých lidí od 9 do 15 let.

Partnerské instituce se vydaly na uměleckou cestu, která se zabývá tématem těla a jeho proměny, změnou emocí a mezilidskými vztahy, které děti vnímají v předpubertálním a pubertálním období.

Do projektu se zapojují tři země,  které nemají velké zkušenosti se sentimentálním vzděláváním, ale pozorují zvyšující se poptávku po komunikaci tohoto tématu: MUBA – italské dětské muzeum v Miláně, dětská galerie Sladovna Písek a rumunská instituce Da´De Ce sídlící v Bukuřešti.

Síla projektu je v tématu, které je řešeno prostřednictvím umění jako zprostředkovatele spojení emocí a kulturních návyků, což je silným příspěvkem, kterým Unprepared Hearts přispěje k posílení kultury Evropy.

 

Projekt vrcholil v písecké Sladovně

Do Sladovny přijeli v polovině října 2019 představit své ateliéry milánské dětské muzeum MUBA a rumunská kulturní asociace Da´De Ce. Divákům, ale zároveň i sobě navzájem tak ukázali výsledky rok a půl trvající práce, která byla podpořena prestižním grantem Kreativní Evropa.

Projekt spojující všechny tři instituce, je určen především dětem ve věku 9 až 15 let, jeho hlavními náměty jsou emoce a vývoj mezilidských vztahů. „Téma iniciovalo Dětské muzeum v Miláně a zaměřuje se na adolescenty a preadolescenty, zejména na emocionální a sentimentální vzdělání. Jedná se hodně o otázky osobního rozvoje a toho, jak se v této době mění lidské tělo i emoce a přes umělecké formy o těchto tématech mluvit,“ vysvětluje kurátorka Tereza Dobiášová. „Zajímavé bylo také v tomto tématu zjišťovat, kde je pro jednotlivé národy hranice tabuizování a nekomfortní zóny při diskusi nebo workshopech. Například jsme zjistili, že v Rumunsku bylo pro účastníky workshopu velkou překážkou vyzutí se z bot. Naopak v Itálii je poměrně běžné bavit se otevřeně o sexuálních otázkách,“ doplňuje ředitel Sladovny Adam Langer.

Netradiční setkání ocenil také Matthias Reuter z dětského muzea MUBA: „Myslím, že Sladovna je skvělé místo. Opravdu se mi líbilo, jak ředitel spolu s bývalou ředitelkou Terezou Dobiášovou a zaměstnanci spolupracují, oceňuji také aktivní účast místostarosty Petra Hladíka. V Itálii si nedokážeme představit, že manažeři, režiséři a politici se takto společně zapojují. Myslím, že je důležité udržet naše partnerství i do budoucna po projektu Unprepared Hearts, za který jsem opravdu rád.“

Rumunské představení bylo zaměřené především na téma studu. Pobyt ve Sladovně ocenila také jedna z autorek Alexandra Cucu: „Celkově byla návštěva Písku velmi vzrušující. Lidé ve Sladovně jsou nadšeným a oduševnělým týmem. Byli jsme také ohromeni krásným městem a jeho okolím. Projekt Unprepared hearts spojil umělce s různými pohledy na stejné téma, takže bylo obohacující vidět, jak každý z nich přistupuje ke stejným cílům pomocí velmi odlišných tvůrčích metod. Diskuse mezi veřejností i týmy jednotlivých institucí byla velmi cenná a osvětlila ty aspekty, které je třeba ještě „vyleštit“, alespoň proto, abychom přizpůsobili náš workshop různým kulturním prostředím.“

„Představení Nepřipravená srdce ve Sladovně končí 4. listopadu, jeho kapacita je ale většinou naplněna školami i dalšími institucemi. Zájemci ale mohou od 5. listopadu navštívit unikátní divadelní  představení Volní jako ptáci, který z tohoto projektu vychází a je upraven pro širokou veřejnost,“ dodává ředitel Sladovny Adam Langer.

Dotační program: Kreativní Evropa

Partneři projektu: Fondazione MUBA, Da’DeCe

Ostatní expozice

Novinky na Váš email