Jak zní svět

On-line workshop (pro děti ve věku od 6–10 let)

Půvabný zvukomalebný workshop, inspirovaný stejnojmennou knihou Hiromi Ogata, je plný krásných animací, všedních i nevšedních zvuků a her. Tvořivě pracuje s jazykem, objevuje s dětmi, jak různí lidé a kultury slyší svět, jak vznikají slova, a jak si každý z nás může s jazykem hrát. Používá principy literární a dramatické výchovy, tvořivé hry a bystří tak uši, oči i jazyk.

„Okolo nás vždycky něco nějak zní. Třeba když vstáváme, naše zívání. Maminka krájí chleba, bratr dupe, kočka mňouká, vítr fouká, déšť padá, slunce...

Jsou zvuky, které se slyší. Některé se ale neslyší, zato se „vidí“, “cítí” nebo “představují”. V japonštině se popisují všechny tyto zvuky slovy. Ale nejenom v japonštině. Můžeme to dělat i my. Dělal to třeba Karel Čapek, jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů. Zvuky, pocity, metodické a rytmické kadence převáděl do slov, vytvářel nová slova, hrál si s nimi a maloval slovy, aby jeho jazyk nebyl jen jazyk informací, ale aby budil ve čtenáři představivost a cit. A dělal to tak krásně, že si ho zamilovaly generace dětí i dospělých.

S kocourkem Kosmosem můžeme slyšet i vidět, jak zní kočičí svět. A můžeme zkusit najít, jak zní ten náš!“

Náš online formát nabízí alternativní cestu, jak podnítit děti k zájmu o svůj jazyk a ke kreativitě. Využíváme zvukomalebnost japonštiny i češtiny k tomu, aby si české děti začaly s jazykem „hrát“.  Tvořivě a zábavnou formou pracují s jazykem a objevují, jak různí lidé a kultury slyší svět a jak vznikají slova.

Workshop vychází z ilustrovaných knih pro děti japonské autorky žijící v Čechách Hiromi Ogata. V současném virtuálním prostoru jde o ojedinělý projekt, protože cílí na 1. stupeň ZŠ s tím, že každým setkáním provází živý lektor. To vše se vejde do 45 minut, takže dílničku je možné zorganizovat v rámci 1 vyučovací hodiny. Celý workshop probíhá ve formě „videokonference“ prostřednictvím aplikace Zoom. Je vhodný jak pro třídy s distanční výukou, tak i pro menší skupiny dětí, které chodí do školy a využívají v třídě interaktivní tabuli nebo projektor.

Cena workshopu pro jednu skupinu: 1.200,- Kč.

KONTAKT pro objednání a bližší informace

Mgr. Tomáš Novotný
tomas.novotny@sladovna.cz
tel.: 733 623 929

Vznik online verze podpořilo
Ministerstvo kultury ČR.

Ostatní expozice

Novinky na Váš email