Pro školy

Ke každé aktuální interaktivní výstavě jsme připravili jako již tradičně nabídku programů pro školy.

Během domluveného časového bloku bude mít třída výstavu pouze pro sebe. Připraven je program na 90 minut, po celou dobu se skupině bude věnovat lektor.

Programy jsou koncipovány hravou formou, využívají metody prožitkového a situačního učení a mají za cíl přiblížit dětem srozumitelnou formou téma výstavy. Byly koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (dále RVP) jednotlivých stupňů vzdělávání.

Programy pro nejmenší děti staví především na zážitku a objevné hře. Cílem programů je napomoci dětem v lepším chápání času, místa kde žijí, podporují komunikativní a sociální kompetence dětí. Jednotlivé aktivity jsou založeny na zážitku dítěte a podněcují jeho přirozenou zvídavost a touhu objevovat nové a získávat zkušenosti.

Jak objednat návštěvu?

telefonicky nebo e-mailem na recepci Sladovny
recepce@sladovna.cz
Tel.: +420 380 428 730

Máte dotaz?

Zeptejte se naší hlavní lektorky Gabriely Sokolové-Loskotové:

Kolik je vstupné?

Vstupné na jednu výstavu: 70 Kč / žák
Vstupné na dvě výstavy: 120 Kč / žák
Vstupné do Animária: Studia 1: 100 Kč / žák
Vstupné do Animária: Studia 2: 200 Kč/žák
Vstupné do Pilařiště: 45 Kč / žák

Daisy 100

Živá výstava reflektující život a tvorbu jedné z nejvýznamnějších českých ilustrátorek a spisovatelek dětských knih. Výstava obsahuje Ateliér, kuchyň paní Daisy a galerii její výtvarné tvorby. Můžete se na ní vůbec poprvé setkat s některými autentickými předměty ze života malířky a zažít s lektory neobvyklé oživení světa její imaginace, který je stále živoucí a inspirativní.

Daisy 100: Ateliér

Výtvarný ateliér vytvořený u příležitosti výstavy Daisy 100: Čekárna na neděli je tu pro všechny  malé i velké, kteří touží po tom stát se malířkou nebo malířem anebo mají jen chuť obléci si bílý plášť, postavit se se štětcem a paletou v ruce ke “štaflím” a pořádně si zamalovat.

Ateliér si klade za cíl dát dětem možnost tvořit, hrát si a experimentovat a s využitím výrazových možností výtvarných technik typických pro tvorbu malířky a ilustrátorky Daisy Mrázkové rozvíjet svou kreativitu a schopnost vyjadřovat se jazykem výtvarného umění. Skrytě také nese poselství, že pokud si člověk – bez ohledu na věk – něco skutečně velmi přeje a usiluje o to, může svého snu dosáhnout.

Lektorský program je koncipován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem jednotlivých stupňů vzdělávání. Staví na zážitku a objevné hře s cílem pomoci dětem v rozvoji kreativních a komunikativních kompetencí. Jednotlivé aktivity podněcují přirozenou dětskou zvídavost a touhu objevovat nové a učit se na základě zkušeností.

Program pro základni školy
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 

 • Umění a kultura
 • Výtvarná výchova
 • Člověk a jeho svět

Cílová skupina výstavy i ateliéru: děti od 5 let. 

Kapacita 25 dětí  (větší skupina je s kompromisem možná, s využitím kapacity výstavy hnízdo ilustrace a drobnou úpravou programu).

Animárium

Animace je kouzlo neviděného. Zázrak oživení, který spočívá v tom, co se skrývá mezi jednotlivými obrázky, tedy v práci animátora.

STUDIO 1

Bádání ve STUDIU 1 je otevřeno všem začínajícím animátorům, od dětí předškolního věku po puberťáky. Probíhá formou tvůrčích experimentů a her na připravených stanovištích. Ve STUDIU 1 mohou žáci prozkoumat, poznat a objevit základní principy, na kterých stojí práce animátora a celý jazyk animovaného filmu. Bude to zábava.

Časová dotace: 90 minut
Cena: 70 Kč / žák

STUDIO 2

Program pro školní skupiny Vás během čtyř vyučovacích hodin pod vedením zkušeného lektora provede procesem tvorby animovaného filmu. Od volby námětu přes dramaturgické a výtvarné zpracování, animaci a postprodukci po projekci hotových filmů v našem Anikině. Seznámí Vás s jednotlivými kroky a rolemi v autorském týmu. Pomocí techniky animace pak budeme zpracovávat konkrétní téma. Ať již témata aktuálně probíraná ve vaší výuce nebo z naší nabídky – groteska, přísloví, třídní znělka.

Krátký animovaný film jako výstup programu si odnesete s sebou.
Časová dotace 4 x 45 min. (9 – 12:30 hod.)
Cena: 200 Kč/žák

Program je určen skupinám od ZŠ po SŠ,
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 • Filmová / audiovizuální výchova
 • Umění a kultura
 • Dramatická výchova

Mraveniště

Mraveniště je obří dřevěný labyrint, síť prolézaček, tunelů, mostů a dalších tajemných zákoutí. Říkali jste si někdy, že byste chtěli vědět jak mravenci žijí a jak to funguje u nich doma? A nechtěli byste se raději sami stát malým mravencem, který si v mraveništi může hrát a také vše důkladně prozkoumat?

Program pro mateřské školy
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 • Člověk a jeho svět
 • Umění a kultura
 • Tělesná výchova – Mraveniště je hemžení,  hemžení je pohyb, pohyb je život, život je Mraveniště 🙂
 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
Program pro základní školy – první stupeň
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 

 • Člověk a jeho svět
 • Umění a kultura
 • Tělesná výchova – Mraveniště je hemžení,  hemžení je pohyb, pohyb je život, život je Mraveniště 🙂

Pilařiště

Pilařiště je krásný prostor pro nejmenší děti, které se zde mohou učit a rozvíjet skrze hru. A co tu najdete? Žádný text. Žádná slova. Zato mnoho barev a obrazů. Krásné prostředí pro hru, objevování, zkoumání. Pilařiště je svět tvořivý a lákavý, kde děti mohou všemi smysly poznávat samy sebe i okolní svět, rozvíjejí pohybové i poznávací schopnosti, tvořivost a fantazii.

Program pro mateřské školy
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost

město

Chcete zažít město jinak?
Jedno takové na vás čeká v největším výstavním sále Sladovny. Vstupte s námi do města mnoha perspektiv, skrytých významů i výzev k objevování. JÁ město vás zve prožít několik rozličných příběhů a čeká i na ten váš. Můžete zabloudit, pohoupat se, odpočívat, tančit, žasnout, nechat se unést, budovat i bořit, přetvářet, vystoupat a shlížet, pátrat, porovnávat a srovnávat, čerpat informace, přemítat anebo si pohrát…
A můžete se i najít

Program pro MŠ a ZŠ
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 • Člověk a jeho svět: Místo, kde žijeme
 • Člověk a společnost
 • Dějepis - moderní doba, modernizace společnosti
 • Výchova k občanství - člověk ve společnosti, člověk jako jedinec

Novinky na Váš email