Pro školy

K aktuálním interaktivním výstavám připravuje Sladovna tradičně nabídku programů pro školy. Programy jsou koncipovány hravou formou, využívají metody prožitkového a situačního učení a mají za cíl přiblížit dětem srozumitelnou formou téma výstavy.

Programy pro školy jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem jednotlivých stupňů vzdělávání.

Programy pro nejmenší děti staví především na zážitku a objevné hře. Cílem programů je napomoci dětem v lepším chápání času, místa kde žijí, podporují komunikativní a sociální kompetence dětí. Jednotlivé aktivity jsou založeny na zážitku dítěte a podněcují jeho přirozenou zvídavost a touhu objevovat nové a získávat zkušenosti.

Mraveniště

Mraveniště je obří dřevěný labyrint prolézaček, tunelů, mostů a dalších tajemných zákoutí. Říkali jste si někdy, že byste chtěli vědět, jak žijí mravenci a jak to funguje u nich doma? A co kdybyste se takovým malým mravencem v Mraveništi stali?

• prohlídka je lektorovaná
• délka trvání: 75 minut
• pro MŠ a ZŠ

Pilařiště

Nejlepší způsob, jak rozvoj schopnosti dětí učit se podpořit, je skrze hru, a proto pro ně Sladovna vytvořila fantastický herní prostor - Pilařiště. Expozice nabízí aktivity a zážitky
všech typů her. Našim cílem bylo vytvořit zábavný, pohodlný a krásný prostor, kde si děti vyhrají do sytosti.

• prohlídka je lektorovaná
• délka trvání: 75 minut
• pro MŠ

Objednávky

Recepce Sladovny
recepce@sladovna.cz
Tel.: 387 999 997

Tomáš Novotný (galerijní pedagog)
tomas.novotny@sladovna.cz
tel.: 733 623 929

Cena

Jedna výstava: 40 Kč / žák
Dvě výstavy: 75 Kč / žák

Novinky an Váš email