Pro školy

Ke každé aktuální interaktivní výstavě jsme připravili jako již tradičně nabídku programů pro školy.

Ve školním roce 2020/2021 klademe zvláštní důraz na dodržování pravidel hygieny a zajišťujeme návštěvu jednotlivých tříd odděleně, tak aby se mezi sebou nepotkaly různé třídy a školy.

Školám jsou určeny dopolední bloky od 9h a od 11h během nichž bude mít třída výstavu pouze pro sebe. Připraven je program na 90 minut, po celou dobu se skupině bude věnovat lektor.

Programy jsou koncipovány hravou formou, využívají metody prožitkového a situačního učení a mají za cíl přiblížit dětem srozumitelnou formou téma výstavy. Byly koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (dále RVP) jednotlivých stupňů vzdělávání.

Programy pro nejmenší děti staví především na zážitku a objevné hře. Cílem programů je napomoci dětem v lepším chápání času, místa kde žijí, podporují komunikativní a sociální kompetence dětí. Jednotlivé aktivity jsou založeny na zážitku dítěte a podněcují jeho přirozenou zvídavost a touhu objevovat nové a získávat zkušenosti.

Spolupráce se základními a mateřským školami - podzim/zima 2020

V galerii Sladovna Písek o.p.s. se snažíme využít čas, kdy jsme pro naše návštěvníky zavřeni k reflexi lektorských programů, které připravujeme pro školy a školky k interaktivním výstavám. Je pro nás velmi důležité získat kvalitní zpětnou vazbu, kterou bychom mohli promítnout do podoby našich budoucích programů tak, aby ještě více odpovídaly reálným potřebám dětí a učitelů. Zajímá nás, co bychom pro Vás mohli ještě udělat, aby návštěvy Sladovny byla pro školy opravdu přínosná a užitečná. Vyplněním dotazníku nám pomůžete zlepšit naše budoucí programy a za to velmi děkujeme.

Dotazník pro školy z Písku:
Dotazník pro školy, které do Sladovny dojíždějí:

 

Jak objednat návštěvu?

telefonicky nebo emailem na recepci Sladovny
recepce@sladovna.cz
Tel.: 387 999 997

Máte dotaz?

zeptejte se našeho galerijního pedagoga Tomáše Novotného
tomas.novotny@sladovna.cz
tel.: 733 623 929

Kolik je vstupné?

Jedna výstava: 40 Kč / žák
Dvě výstavy: 75 Kč / žák

Leťme vysoko

Zažijete svět létání a fyzikálních zákonů na vlastní kůži. Vydejte se s dětmi na cestu od počátků létání, přes inspiraci u létajících zvířat a rostlin až po etické otázky a ekologické dopady dnešní podoby létání. Nakouknete do přírodní laboratoře, vypustíte si vlastnoručně vyrobenou raketu, nebo si vyzkoušíte jaké to je, když vám narostou křídla.

Doporučená věková skupina od 6 let
Program pro základní školy - 1. a 2. stupeň (není vhodné pro MŠ)
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 

 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Umění a kultura

Laboratoř: Nebe

Novým tématem kreativní Laboratoře je nebe. Tentokrát jsme připravili působivou interaktivní scénografickou instalaci, doprovázenou vyprávěním příběhů. Jak to vlastně tenkrát bylo s tím nebem? Nemají v tom prsty mravenci? Co byste chtěli v nebi najít vy? Pojďte si vytvořit svůj vlastní kousek nebe, který se může stát trvalou součástí naší instalace nebo si ho můžete schovat do kapsy a odnést domů.

Program pro mateřské školy
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
Program pro základní školy - 1. a 2. stupeň
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 

 • Umění a kultura
 • Dramatická výchova

Hnízdo ilustrace

Hnízdo ilustrace je stálá expozice, kde děti objeví svět dětských obrazových knih a příběhů v nich ukrytých. Děti zde najdou ilustrace od významných českých ilustrátorů. Odkrývat je přitom mohou způsobem jim nejbližším - prožitkem a hrou.Co je to vlastně ilustrace? Proč se jí tak říká? Je barevná nebo černobílá? Líbí se mi? Byly tu ilustrace odjakživa? Spousta otázek pro zvídavé děti coby začínající, pokročilé i náruživé čtenáře.

Program pro mateřské školy
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
Program pro základní školy - 1. stupeň
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 

 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Umění a kultura

Mraveniště

Mraveniště je obří dřevěný labyrint, síť prolézaček, tunelů, mostů a dalších tajemných zákoutí. Říkali jste si někdy, že byste chtěli vědět jak mravenci žijí a jak to funguje u nich doma? A nechtěli byste se raději sami stát malým mravencem, který si v mraveništi může hrát a také vše důkladně prozkoumat?

Program pro mateřské školy
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
Program pro základní školy - první stupeň
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 

 • Člověk a jeho svět
 • Umění a kultura
 • Tělesná výchova - Mraveniště je hemžení,  hemžení je pohyb, pohyb je život, život je Mraveniště 🙂

Pilařiště

Pilařiště je krásný prostor pro nejmenší děti, které se zde mohou učit a rozvíjet skrze hru. A co tu najdete? Žádný text. Žádná slova. Zato mnoho barev a obrazů. Krásné prostředí pro hru, objevování, zkoumání. Pilařiště je svět tvořivý a lákavý, kde děti mohou všemi smysly poznávat samy sebe i okolní svět, rozvíjejí pohybové i poznávací schopnosti, tvořivost a fantazii.

Program pro mateřské školy
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost

Novinky an Váš email