Pro školy

Ke každé aktuální interaktivní výstavě jsme připravili jako již tradičně nabídku programů pro školy.

Během domluveného časového bloku bude mít třída výstavu pouze pro sebe. Připraven je program na 90 minut, po celou dobu se skupině bude věnovat lektor.

Programy jsou koncipovány hravou formou, využívají metody prožitkového a situačního učení a mají za cíl přiblížit dětem srozumitelnou formou téma výstavy. Byly koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (dále RVP) jednotlivých stupňů vzdělávání.

Programy pro nejmenší děti staví především na zážitku a objevné hře. Cílem programů je napomoci dětem v lepším chápání času, místa kde žijí, podporují komunikativní a sociální kompetence dětí. Jednotlivé aktivity jsou založeny na zážitku dítěte a podněcují jeho přirozenou zvídavost a touhu objevovat nové a získávat zkušenosti.

Jak objednat návštěvu?

telefonicky nebo e-mailem na recepci Sladovny
recepce@sladovna.cz
Tel.: +420 380 428 730

Máte dotaz?

Zeptejte se naší hlavní lektorky Gabriely Sokolové-Loskotové:

Kolik je vstupné?

Vstupné na jednu výstavu: 70 Kč / žák
Vstupné na dvě výstavy: 120 Kč / žák
Vstupné do Animária: Studia 1 a na program Tmání: 100 Kč / žák
Vstupné do Animária: Studia 2: 200 Kč/žák
Vstupné do Pilařiště: 45 Kč / žák

Laboratoř Nápad

V Laboratoři Nápad můžete vstoupit do procesu tvorby výstavy ještě předtím, než se rozhodne o tématu. Na začátku je prázdná místnost. Co bude na jejím konci? To záleží na vás.

Jak se rodí nápad? Jaké druhy nápadů existují? Jaké téma je pro vás důležité? Jak přivést nápad do reality? Čí to byl nápad?

Co je Laboratoř? Živý, tvůrčí prostor, ateliér, který se několikrát do roka a s každým novým tématem proměňuje. Je to místo, ve kterém návštěvníci Sladovny, malí, velcí i všichni mezi tím, mohou tvořit společně s autory výstav, umělci a lektory z domova i ze zahraničí. Mohou si společně hrát, mohou se inspirovat a mohou zkoumat a poznávat svět, který k nám promlouvá.

Program je určen skupinám od MŠ po SŠ.

Animárium

Animace je kouzlo neviděného. Zázrak oživení, který spočívá v tom, co se skrývá mezi jednotlivými obrázky, tedy v práci animátora.

STUDIO 1

Bádání ve STUDIU 1 je otevřeno všem začínajícím animátorům, od dětí předškolního věku po puberťáky. Probíhá formou tvůrčích experimentů a her na připravených stanovištích. Ve STUDIU 1 mohou žáci prozkoumat, poznat a objevit základní principy, na kterých stojí práce animátora a celý jazyk animovaného filmu. Bude to zábava.

Časová dotace: 90 minut
Cena: 70 Kč / žák

STUDIO 2

Program pro školní skupiny Vás během čtyř vyučovacích hodin pod vedením zkušeného lektora provede procesem tvorby animovaného filmu. Od volby námětu přes dramaturgické a výtvarné zpracování, animaci a postprodukci po projekci hotových filmů v našem Anikině. Seznámí Vás s jednotlivými kroky a rolemi v autorském týmu. Pomocí techniky animace pak budeme zpracovávat konkrétní téma. Ať již témata aktuálně probíraná ve vaší výuce nebo z naší nabídky – groteska, přísloví, třídní znělka.

Krátký animovaný film jako výstup programu si odnesete s sebou.
Časová dotace 4 x 45 min. (9 – 12:30 hod.)
Cena: 200 Kč/žák

Program je určen skupinám od ZŠ po SŠ,
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 • Filmová / audiovizuální výchova
 • Umění a kultura
 • Dramatická výchova

Mraveniště

Mraveniště je obří dřevěný labyrint, síť prolézaček, tunelů, mostů a dalších tajemných zákoutí. Říkali jste si někdy, že byste chtěli vědět jak mravenci žijí a jak to funguje u nich doma? A nechtěli byste se raději sami stát malým mravencem, který si v mraveništi může hrát a také vše důkladně prozkoumat?

Program pro mateřské školy
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 • Člověk a jeho svět
 • Umění a kultura
 • Tělesná výchova – Mraveniště je hemžení,  hemžení je pohyb, pohyb je život, život je Mraveniště 🙂
 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
Program pro základní školy – první stupeň
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 

 • Člověk a jeho svět
 • Umění a kultura
 • Tělesná výchova – Mraveniště je hemžení,  hemžení je pohyb, pohyb je život, život je Mraveniště 🙂

Pilařiště

Pilařiště je krásný prostor pro nejmenší děti, které se zde mohou učit a rozvíjet skrze hru. A co tu najdete? Žádný text. Žádná slova. Zato mnoho barev a obrazů. Krásné prostředí pro hru, objevování, zkoumání. Pilařiště je svět tvořivý a lákavý, kde děti mohou všemi smysly poznávat samy sebe i okolní svět, rozvíjejí pohybové i poznávací schopnosti, tvořivost a fantazii.

Program pro mateřské školy
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:
 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost

Hnízdo ilustrace

Expozice, kde děti objeví svět dětských obrazových knih a příběhů v nich ukrytých. Najdou zde ilustrace od významných českých ilustrátorů. Odkrývat je přitom mohou způsobem jim nejbližším – prožitkem a hrou.

Program pro MŠ a ZŠ
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 • Člověk a jeho svět
 • Umění a kultura

Novinky na Váš email