Pro školy

Ke každé aktuální interaktivní výstavě jsme připravili jako již tradičně nabídku programů pro školy.

Ve školním roce 2022/2023 klademe zvláštní důraz na dodržování pravidel hygieny a zajišťujeme návštěvu jednotlivých tříd odděleně, tak aby se mezi sebou nepotkaly různé třídy a školy.

Během domluveného časového bloku bude mít třída výstavu pouze pro sebe. Připraven je program na 90 minut, po celou dobu se skupině bude věnovat lektor.

Programy jsou koncipovány hravou formou, využívají metody prožitkového a situačního učení a mají za cíl přiblížit dětem srozumitelnou formou téma výstavy. Byly koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (dále RVP) jednotlivých stupňů vzdělávání.

Programy pro nejmenší děti staví především na zážitku a objevné hře. Cílem programů je napomoci dětem v lepším chápání času, místa kde žijí, podporují komunikativní a sociální kompetence dětí. Jednotlivé aktivity jsou založeny na zážitku dítěte a podněcují jeho přirozenou zvídavost a touhu objevovat nové a získávat zkušenosti.

Jak objednat návštěvu?

telefonicky nebo emailem na recepci Sladovny
recepce@sladovna.cz
Tel.: 387 999 997

Máte dotaz?

zeptejte se našeho hlavní lektorky Gabriely Sokolové-Loskotové

Kolik je vstupné?

Vstupné na jednu výstavu: 70 Kč / žák
Vstupné na dvě výstavy: 120 Kč / žák
Vstupné do Pilařiště: 45 Kč / žák

Hnízdo ilustrace

Hnízdo ilustrace je stálá expozice, kde děti objeví svět dětských obrazových knih a příběhů v nich ukrytých. Děti zde najdou ilustrace od významných českých ilustrátorů. Odkrývat je přitom mohou způsobem jim nejbližším - prožitkem a hrou. Co je to vlastně ilustrace? Proč se jí tak říká? Je barevná nebo černobílá? Líbí se mi? Byly tu ilustrace odjakživa? Spousta otázek pro zvídavé děti coby začínající, pokročilé i náruživé čtenáře.

Program pro mateřské školy
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
Program pro základní školy – 1. stupeň
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 

 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Umění a kultura

Animárium

Animace je kouzlo neviděného. Zázrak oživení, který spočívá v tom, co se skrývá mezi jednotlivými obrázky, tedy v práci animátora.

STUDIO 1

Bádání ve STUDIU 1 je otevřeno všem začínajícím animátorům, od dětí předškolního věku po puberťáky. Probíhá formou tvůrčích experimentů a her na připravených stanovištích. Ve STUDIU 1 mohou žáci prozkoumat, poznat a objevit základní principy, na kterých stojí práce animátora a celý jazyk animovaného filmu. Bude to zábava.

Časová dotace: 90 minut

STUDIO 2

Program pro školní skupiny Vás během čtyř vyučovacích hodin pod vedením zkušeného lektora provede procesem tvorby animovaného filmu. Od volby námětu přes dramaturgické a výtvarné zpracování, animaci a postprodukci po projekci hotových filmů v našem Anikině. Seznámí Vás s jednotlivými kroky a rolemi v autorském týmu. Pomocí techniky animace pak budeme zpracovávat konkrétní téma. Ať již témata aktuálně probíraná ve vaší výuce nebo z naší nabídky – groteska, přísloví, třídní znělka.

Krátký animovaný film jako výstup programu si odnesete s sebou.
Časová dotace 4 x 45 min. (9 – 12:30 hod.)

Program je určen skupinám od ZŠ po SŠ,
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 • Filmová / audiovizuální výchova
 • Umění a kultura
 • Dramatická výchova

Továrna na utopii

Sladovna Vás zve na program Továrna na utopii v návaznosti na výstavu Hnízdo Ilustrace otevírající tyto otázky: Co bylo dřív: text, nebo ilustrace? Jak interpretovat minulost, současnost a budoucnost? Jak Karel Čapek vnímal budoucnost v minulosti? Co znamená slovo labor? Jaká bude minulost v budoucnosti? Lze vyjádřit celé dílo jedním objektem? Je utopie představa dokonalé, ideální společnosti? Jaká je tvá představa o dokonalé budoucnosti? Během našeho setkání se dozvíme a zažijeme, co to vlastně je umění, jaké má formy a cíle. Budeme umění nejen vnímat a reflektovat, ale i sami tvořit a sdílet. To všechno nad díly Karla a Josefa Čapka a interaktivními objekty autorů spjatých s Divadlem Drak, kteří se při své tvorbě inspirovali utopickými motivy v románech Továrna na absolutno, Krakatit, Válka s  mloky nebo dramatech R.U.R. a Věc Makropulos.

Časová dotace: 90 minut

Program je určen skupinám od ZŠ po SŠ,
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a společnost
 • Umění a kultura

Mraveniště

Mraveniště je obří dřevěný labyrint, síť prolézaček, tunelů, mostů a dalších tajemných zákoutí. Říkali jste si někdy, že byste chtěli vědět jak mravenci žijí a jak to funguje u nich doma? A nechtěli byste se raději sami stát malým mravencem, který si v mraveništi může hrát a také vše důkladně prozkoumat?

Program pro mateřské školy
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 • Člověk a jeho svět
 • Umění a kultura
 • Tělesná výchova – Mraveniště je hemžení,  hemžení je pohyb, pohyb je život, život je Mraveniště 🙂
 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
Program pro základní školy – první stupeň
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 

 • Člověk a jeho svět
 • Umění a kultura
 • Tělesná výchova – Mraveniště je hemžení,  hemžení je pohyb, pohyb je život, život je Mraveniště 🙂

Pilařiště

Pilařiště je krásný prostor pro nejmenší děti, které se zde mohou učit a rozvíjet skrze hru. A co tu najdete? Žádný text. Žádná slova. Zato mnoho barev a obrazů. Krásné prostředí pro hru, objevování, zkoumání. Pilařiště je svět tvořivý a lákavý, kde děti mohou všemi smysly poznávat samy sebe i okolní svět, rozvíjejí pohybové i poznávací schopnosti, tvořivost a fantazii.

Program pro mateřské školy
průniky s RVP v těchto vzdělávacích oblastech:

 

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost

Novinky an Váš email