Animation Now!

Projekt Animation now! spojuje evropská dětská muzea ZOOM Vídeň – jedno z nejúspěšnějších a nejstarších dětských muzeí v Evropě a Sladovnu Písek - největší dětskou galerii v České republice, která je oceňovaná za vlastní originální přístup k práci s dětmi.

Projekt navazuje na předešlou spolupráci obou institucí, v rámci které například vznikl dětský prostor Pilařiště, byla vypůjčena výstava Tiskařiště a další. Projekt Animation now! byl podpořen grantem přeshraniční spolupráce Rakousko – Česko a kromě sblížení obou institucí a vzájemného učení se si klade několik dalších cílů.

Hlavní cílem projektu je vznik nového animačního studia v písecké Sladovně a rozšíření animačního Trickfilm studia ve vídeňském ZOOMu, které bude slavit 20 let od svého založení. Oba partneři mají možnost společně experimentovat, potkávat se, učit se od sebe, společně pracovat na koncepci obou studií, které se budou věnovat animaci. Velkou výzvou je užití moderních audiovizuálních a informačních technologií a nalezení způsobu, jak tyto technologie využít kreativně a aktivně v neformální výuce a návštěvníkům tak představit proces animace a dát jim možnost svobodně tvořit – animovat.

Obzvláště důležitým bodem je nalezení moderní cesty, která dětem a mládeži otevře nový, kreativní úhel pohledu na digitální znalosti. Společná práce na tomto projektu umožní výměnu zkušeností, získávání kontaktů s experty z obou regionů a pokračující spolupráci na dalších projektech. Prostory obou animačních studií nabídnou také vhodné možnosti pro pořádání společných mezinárodních workshopů a doprovodných programů na téma animace.

K setkávání a společné výměně zkušeností bude docházet nejen k tématu animace, ale i korporátního řízení obou institucí, práci s obsahem a mnoha dalšími. Během projektu tak dojde například ke stínování pracovních pozic (job shadowing). Celkem 12 pracovníků, každý po dobu 4 dnů, bude pracovat s odborníky v partnerské instituci.

Obě instituce budou propojovat například odborníky z univerzit, umělce, studenty pedagogických fakult a další partnery, se kterými jsou v blízkém kontaktu. Předpokládáme vytvoření široké sítě spolupracovníků.

Dalším pozitivním přínosem společného projektu bude také zvýšení povědomí o Sladovně v Rakousku a ZOOMu v České republice.

Základy animování snadno a doma – podlehněte s námi kouzlu animace

ANIMATION NOW – projektové video

Ostatní expozice

Novinky an Váš email