Písek v tanci

Projekt spolupráce čtyř umělců, kde každý reprezentuje určitou kvalitu pohybu

11/10 – 30/11/2022

Člověk sám je jako zrníčko písku, nese v sobě plno myšlenek. Když je vás víc dá se zrníčko k zrníčku a myšlenka k myšlence. Až vznikne projekt. Gabriela Kroutilová jako hlavní iniciátor projektu reprezentuje tanec a choreografii, Jana Pecholtová statický moment, Kátika Talavašková společně s Jaroslavem Kumprechtem pak pojí momenty dohromady. Všechny pak propojuje – Písek, město, které jim neustále tepe do rytmu. Město, které spojuje.

Výstava vznikla při příležitosti 10. výročí tanečního souboru T-dance a je k vidění ve Sladovně do 30. listopadu 2022.

Zvláštní poděkování:
Petře Peškové a Zdeňku Hájkovi za hudební doprovod vernisáže
Lindě Hampl Mezrové, kurátorce Malé galerie, za pomoc při instalaci
Michaele Mohňanské za moderování vernisáže
PhDr. Jiřímu Práškovi za možnost focení v Památníku Adolfa Heyduka
firmě Paliva Písek, a.s. panu Borovanskému za možnost natáčení na kopici písku
Divadlu Fráni Šrámka v zastoupení Tomáše Jiříka za možnost focení na jevišti
Lesům České republiky za umožnění focení u rybníka Němec

Ostatní expozice

Novinky an Váš email