LOODA – LOOKING FOR DATA

Evropský projekt

1/3 – 31/10/2023

Doba trvání: březen 2022 - říjen 2023

Looda – Looking for Data je evropský projekt, který je výsledkem spolupráce dětského muzea MUBA v Miláně (Itálie), galerie pro děti a jejich dospělé Sladovny v Písku (Česká republika), dále pak asociace Hands-On! International, která sdružuje dětská muzea napříč Evropou a italskou organizací BAM! Strategie Culturali.

V souladu s evropskou prioritou inkluze a rozmanitosti se projekt Looda zaměřil na zlepšování znalostí a dovedností pracovníků dětských muzeí, s cílem umožnit shromažďování dat a měřit sociální dopady na jejich území a komunity.

Cílem projektu bylo poskytnout muzeím sadu nástrojů na podporu sběru a organizace údajů nezbytných pro analýzu sociálních dopadů, položení základů pro hodnocení a usnadnění porovnávání údajů shromážděných organizacemi na evropské úrovni.

V rámci několika on-line i off-line setkání zástupců zúčastněných subjektů byl vyvinut systém indikátorů a průzkumných nástrojů navržených specificky pro účely daných muzeí, které byly následně vyzkoušeny v praxi, tedy v provozu obou dětských institucí. Po vyhodnocení a sdílení zkušeností s distribucí těchto nástrojů proběhla jejich úprava a byla vyvinuta sada nástrojů pro sběr dat použitelná pro jakékoli dětské muzeum.

Ostatní expozice

Novinky na Váš email