O vodě (experimentální laboratoř)

Pomozte nám najít inspiraci pro vznik výstavy o vodě. Hudební, vizuální, příběhové a další experimenty.

17/11/2020 – 28/3/2021

Od jara zkoumáme řeku, vodu a vše okolo ní. Sbíráme příběhy, informace, pijeme vodu z různých studánek a hledíme na ni z nejrůznějších úhlů a v rozličných náladách. Naše poznatky jsme nashromáždili v experimentálním prostoru Laboratoře a budeme rádi, když nám pomůžete vše poskládat. Přijďte s námi experimentovat za pomoci slov, zvuků, světel i stínů a dalších vjemů. Pojďme najít paralelu zhudebněné symfonické básně jednoho známého českého skladatele zkomponovanou pro Vltavu a pokusit se tak vytvořit naši/vaši skladbu pro bytost vody - řeku Otavu.

Ze vší té inspirace v květnu vzejde velká výstava ve Vysokých trámech jako společné umělecké dílo - Opus pro udržitelnost vody v krajině ale i vody v našich myslích. Podělte se s námi o svou zkušenost s vodou a staňte se spolutvůrci budoucí výstavy O vodě. Ukážeme vám, jak to všechno ve Sladovně vzniká.

Voda sama je neviditelná. Vidíme jen její pohyb. Pijeme stejnou vodu, jakou pili dinosauři? A myslíte si, že má voda paměť? I na takové otázky můžeme v Laboratoři hledat odpověď nebo jen náměty pro kreativní bádání.

Laboratoř je živý, tvůrčí prostor, ateliér, který se několikrát do roka a s každým novým tématem proměňuje. Laboratoř je prostor, ve kterém nejmenší, střední i velcí návštěvníci Sladovny mohou tvořit, mohou si hrát, mohou se inspirovat a mohou zkoumat a poznávat svět, který k nám promlouvá.

Výstava vznikla na základě projektu Wet and Dry, podpořeného programem Evropský sbor solidarity.

Ostatní expozice

Novinky na Váš email