Jaroslava Pokorná

Výstava obrazů a kreseb

3/11 – 8/12/2019

Jaroslava Pokorná se narodila 13. 5. 1963 v Počátkách. Kreslení a malování se věnuje od dětství, i když ne vždy tak intenzivně, jak by si přála. V letech 1996-2000 absolvovala Dálkovou uměleckou akademii při Střední umělecké škole grafické v Jihlavě. Žije a maluje v Jihlavě a v Sedlejově.

Výstava obrazů a kreseb Jaroslavy Pokorné, kterou bychom mohli také nazvat OBRAZY Z MÉHO ŽIVOTA má charakter autobiografie. To proto, že všechny její obrazy jsou o ní samé, ačkoliv o tom sama moc nepřemýšlí a své malování nechává volně plynout. Svá malířská temata nikdy dopředu neplánuje. Využívá momentální inspirace, svých nálad, pocitů, zážitků a tvrdí, že kreslí a maluje automaticky. Nicméně musím přiznat, že Malovací automat JP je obdařen výjimečným výtvarným talentem. (Ten byl anonymně oceňován už spolužáky během jejího dálkového studia na Střední grafické škole v Jihlavě. Právě její práce se zde často „ztrácely“.) Automatické a expresivní je autorčino malování a kreslení, pochybnosti a hledání před samotným procesem malby a po něm však autorka prožívá velmi intenzivně. Ono sousloví Umělec musí trpět zde autorka bezpochyby naplňuje. Silou svého talentu však dokáže dát i banálnímu motivu zajímavost, znepokojivost a hloubku skutečného uměleckého díla.

Pokud dělíme malíře na kreslíře a koloristy, v obrazech Jaroslavy Pokorné je jednoznačně nosná především kresba a barva je až na druhém místě. Maluje hlavně sama sebe a není důležité, zda kreslí a maluje figuru či květiny ve váze. Květiny se podobají postavám a vyjadřují jejich nálady, vázy mají široké ženské boky a nařasené sukně. Vystavené obrazy nám připomenou, že vše je na světě stvořeno podle jednotného božího plánu, ať se jedná o mikrosvět nebo makrosvět, o lidské postavy, rostliny, krajinu, zvířata či o věci.

David Bartoň

Ostatní expozice

Novinky na Váš email