David Čáp: Beztíže

Výstava obrazů umělce Davida Čápa

17/1 – 12/3/2023

DAVID ČÁP

narodil se v Teplicích roku 1992 a od té doby
tetuje, sprejuje, ryje, bahní, brousí, cáká, hadruje, hutní, kaluží, kraví, linkuje, lije, otiskuje, praská, tečkuje, trhá, muchlá, tlačí, stínuje.
Výstava BEZTÍŽE je podtržením podstaty Davidovy tvorby. Tetování, jako proces, kdy umělec vpisuje do těla své umění a na druhé straně sprejer, který se ve své tvorbě téměř nedotýká plátna. Své obrazy tvoří intuitivně bez předem připraveného konceptu, nechává se vést materiály, kombinuje techniky, přístupy, tlaky, střídá trysky, vzdálenosti a směry. Obraz je pak jakousi souhrou náhod (pokud existují), na který nechává David působit ještě jeden aspekt, a to čas – např. sesychání lité barvy a její popraskání velmi zásadně ovlivní, kam se bude další práce ubírat. Jeho tvorba působí lehce, někdy až dětsky jednoduše, přesto je v ní hloubka procesu, který zůstává skryt a láká k objevování.
Lehkost – jemné, až téměř nesmělé linky rozplývající se v kalužích forem a barev. Vesmírná vzdálenost i zemitá blízkost – to jsou obrazy Davida Čápa. Přímo vyzývají k rozplynutí se v prostoru, který vytvářejí, ve stavu Beztíže.
Linda Hampl Mezrová, kurátorka
"Lidé se mě často ptají, jakou technikou mé obrazy vznikají. Jedná se o způsob malby zasycháním barvy na rubu plátna, který jsem si vyvinul sám a nejsem si vědom toho, že by ho někdo jiný používal," dodává ke své výstavě a tvorbě David Čáp.

Ostatní expozice

Novinky na Váš email