Daisy 100: Ateliér

PŘI PŘÍLEŽITOSTI STÉHO VÝROČÍ NAROZENÍ DAISY MRÁZKOVÉ

17/5 – 30/8/2023

Už jako malá holčička chtěla být Daisy Mrázková malířkou. Sama ostatně vzpomínala: Když mi bylo pět, šest let, tak jsem si představovala, že budu mít širokej bílej klobouk s červenou stuhou, která visí hluboko na záda a červenej krátkej kabátek. Kalhoty bílý… Takhle jsem se viděla. To byla moje představa, že takhle vypadá malířka.“

Výtvarný ateliér vytvořený u příležitosti výstavy Daisy 100: Čekárna na neděli je tu pro všechny  malé i velké, kteří touží po tom stát se malířkou nebo malířem anebo mají jen chuť obléci si bílý plášť, postavit se se štětcem a paletou v ruce ke “štaflím” a pořádně si zamalovat. 

Ateliér si klade za cíl dát dětem možnost tvořit, hrát si a experimentovat a s využitím výrazových možností výtvarných technik typických pro tvorbu malířky a ilustrátorky Daisy Mrázkové rozvíjet svou kreativitu a schopnost vyjadřovat se jazykem výtvarného umění. Skrytě také nese poselství, že pokud si člověk – bez ohledu na věk – něco skutečně velmi přeje a usiluje o to, může svého snu dosáhnout.

Lektorský program je koncipován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem jednotlivých stupňů vzdělávání. Staví na zážitku a objevné hře s cílem pomoci dětem v rozvoji kreativních a komunikativních kompetencí. Jednotlivé aktivity podněcují přirozenou dětskou zvídavost a touhu objevovat nové a učit se na základě zkušeností. 

Lektorský program navazuje na RVP konkrétně v těchto vzdělávacích oblastech: 

  • Umění a kultura
  • Výtvarná výchova
  • Člověk a jeho svět

Programový blok v Ateliéru: 1,5 hod.                                                                        Pravidelně každou středu a sobotu

Cílová skupina: děti od 5 let.                                                                   

Kapacita 25 dětí (větší skupina je s kompromisem možná, s využitím kapacity výstavy hnízdo ilustrace a drobnou úpravou programu).

Ostatní expozice

Novinky na Váš email