21st CENTURY CHILDREN

Doba trvání: září 2019 - únor 2022

CÍL PROJEKTU
Celkovým cílem tohoto projektu je předvést a řešit potenciál jedinečné kvality a charakteru (evropských) dětských muzeí ve prospěch společnosti jako vzdělávacích míst 21. století zaměřených na budoucnost s cílem:
• podporovat jejich udržitelnost
• podporovat je v adaptaci jejich schopností a schopností tak, aby odpovídaly nedávno se objevujícím výzvám.
• zdůraznění muzeí, které přitahují děti k širokému publiku
• vytvářet dobře podložené zdroje a pokyny pro odborné znalosti muzeí zaměřených na děti v Evropě

AKCE
1. Spojíme zúčastněné strany v terénu, abychom mohli formulovat jejich výhody pro společnost: (I) jejich společná mise + její (II) standardy kvality.
2. Na základě toho budeme (I) formulovat sdílené poslání a jeho atributy, převádět jej do obchodovatelného obsahu, rozvíjet marketingové nástroje a (II) rozvíjet metodu hodnocení ukazatelů kvality a vydávání značky kvality.
3. Poté provedeme marketingovou kampaň. Partneři rozvíjejí (ve spolupráci s vedoucím partnerem) obsah a formáty budování kapacit (online a události) a využívají svůj potenciál k efektivnímu šíření.

AKTIVITY
• Cíle představení jedinečné kvality muzeí zaměřených na děti jako průkopníků vzdělávání pro děti 21. století bude dosaženo:
• Vytváření sdílené vize a poslání pro organizace, které mají sloužit jako vzdělávací místa pro děti zaměřená na budoucnost
• Vytvoření katalogu univerzálních standardů kvality a kritérií pro muzejní práci zaměřenou na děti
• Vytváření štítků k prezentaci organizací splňujících stanovené standardy kvality
• Mezinárodní marketingová kampaň k zvýraznění aktiv sektoru v širší veřejnosti
• Tréninkové a networkingové relace speciálně věnované tématům budování kapacit a budoucí roli sektoru ve vzdělávání dětí
• Sektorové hodnocení organizace muzea zaměřené na děti, dostupné jako publikace
• Analýza osvědčených postupů, k dispozici jako publikace
• Praktický průvodce pro začínající muzejní podniky zaměřený na děti, který je k dispozici jako publikace
• Travel & Learn Webové stránky mapující muzea zaměřená na děti

PARTNEŘI PROJEKTU
HANDS ON!
HISTORICAL MUSEUM FRANKFURT

Víci informací o projektu najdete na: https://www.21stcenturychildren.eu/

Dotační program: Kreativní Evropa

Ostatní expozice

Novinky na Váš email