UPKA

15/3/2024

Výstava reprezentuje výběr z děl výtvarné skupiny UPKA. Díla představují náhled do různorodých pohledů autorů. Záměrem výstavy je seznámit diváka s tvorbou umělců v jejich rozmanitosti tak, aby díla hovořila sama za sebe, ale zároveň je stavěla do vzájemných dialogů. Plastiky a malby tří výtvarníků se vzájemně doplňují. Širokou škálu uměleckého vyjádření spojuje exprese a intuitivní proces.

BcA. Josef Hakl

Výběr z tvorby Josefa Hakla se vyznačuje neokázalým přístupem, jak k materiálu, tak ke zvoleným námětům. Nalezneme v ní spojení expresivního vyjádření barvou i hmotou a vtip české grotesky.

BcA. Anna Stifterová

V dílech Anny Stifterové nacházíme rozpor vnitřních dialogů a vnějšího světa. Její plastiky nám nabízí náhled přímočarého odrazu těla do mentálního rozpoložení autorky. Sochy k divákovi promlouvají v intimitě otisku, ale na zdánlivě anonymní rovině. Intuitivní proces tvorby můžeme vnímat jak v malířských, tak v sochařských realizacích. Vyzývá diváka k vlastní introspekci.

BcA. Magdaléna Čápová

Vystavené plastiky a nádoby Magdaléna Čápové zosobňují hledání rozhraní mezi objektem a užitkovou nádobou. Experimentuje s hranicemi materiálu a překonáváním limitů sebe sama. Dílo dovoluje pozorovat uvolnění autorky v kombinacích technik, jak keramických, tak sochařských. Tím spojuje tato dvě významná řemeslná odvětví.

Novinky na Váš email