Ozvěny Tmání

5/3/2024

Srdečně zveme všechny pedagogy a pedagožky na setkání s odborníky nad tématem duševního zdraví dětí a dospívajících. 

Navazujeme tak na projekt, který jsme nedávno ve Sladovně hostili a vytvořili k němu vlastní program pro školy – Tmání. 

Film Tmání otevírá téma psychického zdraví mladého člověka a to velmi sugestivně, přesto citlivě a s nadějí. Z řad studentů i pedagogů jsme zaznamenali k tomuto tématu různé impulsy a zároveň jsme vnímali, že příležitostí k otevřenému hovoru o takto křehkých věcech není mnoho. 

Chtěli bychom proto na naši zkušenost navázat a reagovat, zprostředkovat místo pro setkání, sdílení a diskusi pedagogů s odborníky na téma duševního zdraví. 

Těšíme se na vás 14.3.2024 v 16 hodin ve Sladovně. 

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o potvrzení účasti na email recepce@sladovna.cz nebo na tel. čísle 380 428 730 a to do 11.3.2024 včetně. 

Velmi si vážíme, že naše pozvání k aktivní účasti přijaly: 

Mgr. Ivana Balatá – pracuje jako arteterapeutka a psychoterapeutka od r. 2010 (DPN Opařany, terapeutická komunita v Podcestném Mlýně, od r.2022 soukr. praxe v Písku). Absolventka TF JU  Pedagogika volného času, Arteterapii na PF JU, přes 1200 hodin sebezkušenostního výcviku v integrované psychoterapii (PSIN).

Mgr. Petra Hořejšová – působí na Katedře psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a zároveň ve Vysokoškolské poradně JU. V minulosti pracovala jako školní psycholožka na ZŠ, nebo školní metodička prevence SŠ.

Doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. – působí na Katedře psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Oborem jejího profesního zaměření je pedagogická psychologie a didaktika psychologie, zabývá se také užitím exprese ve výuce. V rámci revize rámcového vzdělávacího programu pro základní školy se podílela na začlenění systematické podpory prevence duševního zdraví a wellbeingu žáků do kurikula.

Bc. Tereza Vospělová – pracuje ve službě krizová pomoc, psycholožka v centru Arkáda v Písku.  Je zde čtvrtým rokem, věnuje se zejména práci s dětmi (11+) a dospívajícími. V současné době se dále vzdělává v integrativním psychoterapeutickém výcviku.

Bc. Klára Šafaříková – pracuje ve službě krizová pomoc, sociální pracovnice v centru Arkáda. Je  zde devátým rokem, věnuje se práci s dětmi a dospívajícími, dále je součástí týmu, který se věnuje rodičům v konfliktu.

Zkušenost z programu Tmání za Sladovnu přinese Mgr. Gabriela Sokolová Loskotová – hlavní lektorka a členové lektorského týmu, Klára Mathieu – dramaturgický koncept Tmání ve Sladovně, Adam Langer – ředitel

Novinky na Váš email