Sladovna se opět otevřela. Děti vtáhne do světa papíru, baroka i do nitra divadelního představení.

9/11/2019

Tři z nich mají jedno společné téma a tím je papír. „Papír bude úplně všude. Nejdůležitější ze všech, především pro modeláře, je výstava Papírové království Richarda V., která je poctou architektu Richardu Vyškovskému. Návštěvníci zde najdou průřez jeho tvorbou. Další výstava bude zaměřená na další modely z proslulého časopisu ABC. Modely je možné potkávat i na chodbách Sladovny. Papírových modelů tu máme kolem sedmi set. Na papír bude zaměřená také Laboratoř, která otevře výtvarnou kartonovou dílnu s příhodným názvem Všude papír. Je zde možné z papírových krabic tvořit, stavět hrady, a to, co nakonec vznikne, sami nevíme. Výsledek totiž závisí na samotných návštěvnících. Témata budeme v čase proměňovat a budeme pracovat také s projekcí a s dalšími iluzemi,“ říká ředitel Sladovny Adam Langer.

Další výstava, která se v úterý v písecké Sladovně otevřela, pochází z plzeňského DEPA2015 a jmenuje se Za barokem. „Výstava byla uvedena v Plzni v loňském roce. My jsme z ní vyšli a přetvořili její obsah pro prostor a potřeby Sladovny. Návštěvníci se ocitnou na barokní ulici a budou tak moci tuto dobu zažít na vlastní kůži a vyzkoušet si v jednotlivých domech hned několik povolání. Poznají, jak například pracoval barokní architekt, malíř, alchymista a hudebník. Součástí jsou také audiovizuální prvky i virtuální realita,“ vysvětluje Adam Langer. Tato výstava vznikla díky přeshraničnímu projektu č. 153 podpořeného z programu EÚS Barokní region Čechy Bavorsko.

Poslední projekt, který se návštěvníkům představil, je divadelní projekt Volní jako ptáci. To je určené především dětem od devíti do patnácti let, ale i pro dospělé a vychází ze zkušenosti s divadelním představením Děti Lví srdce. V tomto vystoupení si zahrají také sami diváci. „Dětem stojícím na prahu důležitého životního prahu nabízíme divadlo jako formu poznání sebe sama, svých blízkých, jako nástroje sebevyjádření, sdílení a katarze. Tento projekt hledá – skrz divadlo – cestu navázání dialogu s touto věkovou skupinou. Dává jim hlas a moc divadelních kouzel, technik, aby s nimi děti prozkoumaly, projevily a přijaly, kým jsou a kým mohou být. Dává jim zažít krásu a smysl, který samy mohou tvořit, důstojný, inspirativní prostor pro prožití vlastní integrity a důvěru. Myšlenkově se opírá o epos perského básníka Attára, Ptačí sněm, který vypráví metaforicky o cestě ke zralé správě společnosti skrz cestu osobní individuace, která je sdílená,“ popisuje autorka Tereza Dobiášová. O aktuálních termínech představení Volní jako ptáci se dozvíte na webu Sladovny.

Všechny výstavy budou ve Sladovně do poloviny března, tedy do konce jarních prázdnin.

Novinky na Váš email