SLADOVNA PÍSEK o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: Lektor/ka

22/8/2022

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

SLADOVNA PÍSEK o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: Lektor/ka

SLADOVNA PÍSEK o.p.s. je největší dětská galerie v České republice. Hlavní dramaturgickou osou Sladovny je programový koncept „Galerie hrou“. V něm se spojilo téma knižní ilustrace, s tím, co je pro rozvoj každého dítěte klíčové, a to je „hra“.

„Galerie hrou“ je prostorem, kde si společně hrají a tvoří děti a dospělí, kde se od sebe navzájem učí, kde je možné volně a přirozeně přecházet hranici mezi světem dětí a dospělých. Lektorská práce ve výstavách je pro nás klíčová, inspirací je nám přístup J. A. Komenského.

Místo výkonu práce: Písek

Požadujeme:
• minimálně SŠ vzdělání (praxe v pedagogickém či uměleckém oboru výhodou)
• výbornou znalost českého jazyka
• znalost anglického jazyka (popř. jiného světového jazyka) výhodou
• výborné komunikační schopnosti
• znalost kulturního prostředí a lektorských přístupů výhodou
• časovou flexibilitu
• samostatnost a spolehlivost, proaktivní přístup, kreativitu
• vstřícnost, pohotovost v řešení nenadálých situací
• zapálení pro věc a sounáležitost s posláním Sladovny Písek

Pracovní rámec:
• lektorování školních i mimoškolních skupin návštěvníků
• dohlížení na expozice SLADOVNY PÍSEK o.p.s.
• denní kontrola stavu exponátů
• poskytování informací návštěvníkům
• podílení se na instalaci a deinstalaci výstav
• podílení se na produkčních úkolech
• plnění dalších úkolů uložených vedením organizace

Nabízíme:
• plný úvazek (možnost částečného úvazku)
• nástupní mzdu: 23.000 Kč
• zodpovědnou, kreativní a smysluplnou práci v etablované kulturní instituci s možností profesního růstu
• možnost využít vlastní kreativní přístup
• možnost podílení se na realizaci interaktivních expozic a programu Sladovny
• možnost dalšího vzdělávání
• možnost podílet se na mezinárodních projektech
• 5 týdnů dovolené
• sick days
• stravenkový paušál

Písemná přihláška bude obsahovat:
1) motivační dopis se stručným shrnutím vlastních zkušeností potřebných k výkonu této pozice a popisem motivace k práci ve Sladovně Písek
2) strukturovaný životopis uchazeče s adresou, kontaktním telefonem a e-mailem
3) kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
4) výpis z rejstříku trestů

Nástup: 1. října 2022 (případně dle domluvy)

Adresa Pracoviště:
SLADOVNA PÍSEK o.p.s.
Velké náměstí 113
Písek 397 01

Přihlášku v obálce označené „VŘ – Lektor“ zasílejte na poštovní adresu organizace uvedenou výše (popř. odevzdejte na recepci Sladovny) nejpozději do 15. 9. 2022.

Upozornění: Kandidáta na hledanou pozici bude vybírat komise. V případě, že doporučí přihlášku do dalšího kola, bude kandidát pozván na ústní pohovor, který proběhne 19. 9. 2022.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Novinky na Váš email