SLADOVNA PÍSEK o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: Hlavní produkční a dramaturg/yně programu

6/9/2022

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

SLADOVNA PÍSEK o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: Hlavní produkční a dramaturg/yně programu

SLADOVNA PÍSEK o.p.s. je největší dětská galerie v České republice. Hlavní dramaturgickou osou Sladovny je programový koncept „Galerie hrou“. V něm se spojilo téma knižní ilustrace, s tím, co je pro rozvoj každého dítěte klíčové, a to je „hra“.

„Galerie hrou“ je prostorem, kde si společně hrají a tvoří děti a dospělí, kde se od sebe navzájem učí, kde je možné volně a přirozeně přecházet hranici mezi světem dětí a dospělých. Lektorská práce ve výstavách je pro nás klíčová, inspirací je nám přístup J. A. Komenského.

Místo výkonu práce: Písek

Požadujeme:

 • minimálně SŠ vzdělání (praxe v oboru výhodou)
 • výbornou znalost českého jazyka
 • znalost anglického jazyka (popř. jiného světového jazyka) výhodou
 • výborné komunikační schopnosti
 • výborné organizační schopnosti
 • znalost kulturního prostředí a produkčních postupů
 • časovou flexibilitu
 • samostatnost a spolehlivost, proaktivní přístup, kreativitu
 • vstřícnost, pohotovost v řešení nenadálých situací
 • zapálení pro věc a sounáležitost s posláním Sladovny Písek

Pracovní rámec:

 • řízení a koordinace kreativního a obsahového týmu Sladovny
 • odpovědnost za tvorbu a plnění dramaturgického plánu Sladovny
 • produkční zajištění výstav a programu vč. zprostředkování styku s autory, vyjednávání podmínek, příprava smluv ad.
 • podílení se na realizaci výstav a programu
 • vyhledávání možností financování vzniku výstav a programu (granty, sponzoring atd.)
 • příprava grantových žádostí
 • dokumentace a archivace výstav

Nabízíme:

 • plný úvazek (možnost částečného úvazku)
 • nástupní mzdu: 30.000 Kč
 • samostatnou, zodpovědnou, kreativní a smysluplnou práci v etablované kulturní instituci s možností profesního růstu
 • možnost využít vlastní kreativní přístup
 • 5 týdnů dovolené
 • sick days
 • stravenkový paušál

Písemná přihláška bude obsahovat:

1) motivační dopis se stručným shrnutím vlastních zkušeností potřebných k výkonu této pozice a popisem motivace k práci ve Sladovně Písek
2) strukturovaný životopis uchazeče s adresou, kontaktním telefonem a e-mailem
3) kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
4) výpis z rejstříku trestů

Nástup: nejpozději leden 2023 (případně dle domluvy)

Adresa Pracoviště:

SLADOVNA PÍSEK o.p.s.
Velké náměstí 113
Písek 397 01

Přihlášku v obálce označené “VŘ – Produkční a dramaturg programu zasílejte na poštovní adresu organizace uvedenou výše (popř. odevzdejte na recepci Sladovny) nejpozději do 7. 10. 2022.

Upozornění: Kandidáta na hledanou pozici bude vybírat komise. V případě, že doporučí přihlášku do dalšího kola, bude kandidát pozván na ústní pohovor, který proběhne v říjnu 2022.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Novinky an Váš email