Sladovna Písek byla certifikována jako Domov pro učení ve 21. století

26/1/2022

Písecká Sladovna získala mezinárodní značku kvality, kterou Hands On! International Association of Children in Museums označuje inovativní kulturní instituce, které připravují děti na jejich budoucnost tak, jak je dnes třeba. Stala se tak jednou z prvních čtyř evropských institucí, které poskytují rodinám a dětem možnost pozitivně ovlivnit budoucnost – prostřednictvím kultury, umění a hry. Prestižní certifikát kromě písecké galerie získalo litevské muzeum hraček / Toy Museum, Slovenská národní galerie v Bratislavě a řecké muzeum s názvem Exploration Children’s Museum sídlící v krétském Heraklionu.

Všechny instituce označené za Domov pro učení ve 21. století by měly představovat vstupní bránu do kultury, snadno přístupné veřejné místo plné radosti a fantazie, měly by být domovem interaktivního učení hrou: prostorem pro úžas, objevování neznámého a rozvíjet dětský talent s důrazem na prožívání všemi smysly.

Sladovna Písek prokázala, že splňuje přísné normy týkající se výše uvedených oblastí, a tak se stává jednou z prvních vzorových institucí nejen v Čechách, ale v celoevropském měřítku. Smyslem značky kvality je nejen porovnání muzeí a galerií podobného typu a jejich motivace k vytváření co nejkvalitnějšího zázemí pro inspiraci, učení, ale i trávení volného času pro školy, rodiny s dětmi – zkrátka všechna společenství, v jejichž středu jsou děti, ale i signál a orientace pro ty, kterým na dětech záleží, že právě tady mohou – skrz zábavu a hru – pomáhat dětem rozvíjet se způsobem, který je připraví na výzvy 21. století.

„Všechna takováhle místa, která využívají prostředky a hodnoty kulturního dědictví ne pro jeho prezentaci, ale pro to, aby skutečně sloužilo dětem, rodinám a společnosti, mají obrovský vzdělávací potenciál. To se ukazuje stále silněji, jak začíná být jasné, že si školy nevystačí jen s frontální výukou a soustředěním na hromadění informací. Když se podíváte na kompetence pro 21. století, jak o nich mluví současní experti na vzdělávání, na požadavky, které kladou na inovativní formy vzdělávání, a porovnáte je s tím, jak pracují dětská muzea, zjistíte, že tahle místa prostě přesně takové učení: celostní, hravé, svobodné, praktické – a často i angažované, osvěžující a přirozené, vlastně přirozeně poskytují. Proto si myslíme, že je důležité dát signál těm, kteří děti vychovávají, že tahle místa stojí za návštěvu,” uvádí Tereza Krejčí za Hands On! International Association of Children in Museums.

„Získání osvědčení pro nás představuje velký úspěch a čest. Díky členství v organizaci Hands On! můžeme šířit povědomí o Sladovně i mimo Českou republiku. Zároveň poskytuje jedinečný prostor k výměně zkušeností se zřizovateli obdobných institucí napříč Evropou, což je k nezaplacení. Jsme také nesmírně rádi, že se nám zjevně daří naplňovat náš hlavní cíl: tvořit místo, kde se každý cítí vítaný a v bezpečí, kde může skrz hru a prožitek prozkoumávat svět,” dodává ředitel Sladovny Adam Langer.

Momentálně má písecká Galerie hrou otevřeno hned několik interaktivních výstav: kromě stálých expozic Mraveniště, Pilařiště a Hnízdo ilustrace pak mají návštěvníci do konce března možnost zažít výstavu Voda mne napadá. Žhavou novinkou je Animárium, kde může proniknout do tajů animace skutečně každý –⁠ bez ohledu na věk či technické dovednosti. Otevřená je i Laboratoř JAK, která zkoumá osobnost a dílo Jana Ámose Komenského. Návštěvník se tak může stát spolutvůrcem velké výstavy, která se bude otevírat v polovině května ve Vysokých trámech.

Osm kritérií Domova pro učení ve 21. století:

Domov pro učení ve 21. století by měl:

  1. představovat vstupní bránu ke kultuře, snadno přístupné veřejné místo plné radosti, krásy a fantazie.
  2. být domovem interaktivního učení hrou: prostorem pro úžas, představivost a objevování neznámého.
  3. rozvíjet dětský talent holisticky: s důrazem na prožívání a učení se všemi smysly.
  4. vnímat děti jako rovnocenné členy společnosti, kteří svou představivostí pomáhají měnit svět v lepší místo.
  5. být přístupný bez věkového omezení, mazat hranice mezi generacemi.
  6. představovat místo, které vás přijme – ať už jste kdokoli. Každý hlas si zaslouží být slyšen.
  7. zprostředkovávat propojení skutečného a virtuálního světa, pro děti i starší, digitálně uvědomělé a aktivní.
  8. reflektovat globální problémy, ale jednat lokálně, umět se přizpůsobovat neustále se měnícím potřebám.

Více informací v anglickém jazyce o organizaci Hands On! naleznete zde: https://www.hands-on-international.net/, o certifikátu Home of 21st Century Education pak zde: https://www.21stcenturychildren.eu/.

Novinky na Váš email