Sladovna hledá markeťáka / markeťačku

6/9/2021

SLADOVNA PÍSEK o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:

Marketingový specialista / Marketingová specialistka

O SLADOVNĚ:

SLADOVNA PÍSEK o.p.s. je největší dětská galerie v České republice. Hlavní dramaturgickou osou Sladovny je programový koncept „Galerie hrou“. V něm se spojilo téma knižní ilustrace, s tím, co je pro rozvoj každého dítěte klíčové, a to je „hra“.

„Galerie hrou“ je prostorem, kde si společně hrají a tvoří děti a dospělí, kde se od sebe navzájem učí, kde je možné volně a přirozeně přecházet hranici mezi světem dětí a dospělých. Lektorská práce ve výstavách je pro nás klíčová, inspirací je nám přístup J. A. Komenského „škola hrou“.

MÍSTO VÝKONU PRÁCE: SLADOVNA PÍSEK o.p.s., Velké náměstí 113, Písek 397 01

POŽADUJEME:

• minimálně SŠ vzdělání (praxe v oboru výhodou)
• výbornou znalost českého jazyka
• znalost anglického jazyka (popř. jiného světového jazyka) výhodou
• výborné komunikační schopnosti
• znalost marketingového prostředí a marketingových nástrojů
• časovou flexibilitu
• komunikační schopnosti, vstřícnost, pohotovost v řešení nenadálých situací

PRACOVNÍ RÁMEC:

• příprava, realizace a koordinace marketingových strategií
• tvorba marketingového mixu
• příprava a distribuce tiskových zpráv a dalších marketingových výstupů a materiálů
• vyhodnocování efektivity marketingových činností
• analýza a monitorování
• vyhledávání nových příležitostí
• komunikace s médii, public relations
• podílení se na vzniku propagačních materiálů
• reprezentování organizace na eventech, jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty
• komunikace s dalšími odděleními organizace a koordinace marketingových aktivit napříč organizací
• správa databáze kontaktů
• správa komunikačních kanálů organizace (sociální sítě, web, newsletter, offline kanály atd.)

NABÍZÍME:

• poloviční / plný úvazek
• nástupní mzdu: 13.000 Kč / 26.000 Kč
• samostatnou, zodpovědnou, kreativní a smysluplnou práci v etablované kulturní instituci s možností profesního růstu
• možnost využít vlastní kreativní přístup k marketingovým aktivitám, volnost
• 5 týdnů dovolené
• sick days
• stravenkový paušál

PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ BUDE OBSAHOVAT:

• motivační dopis se stručným shrnutím vlastních zkušeností potřebných k výkonu této pozice a popisem motivace k práci ve Sladovně Písek
• strukturovaný životopis uchazeče s adresou, kontaktním telefonem a e-mailem
• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• výpis z rejstříku trestů
• zpracování otázek:

a) Jak na vás působí aktuální marketingové výstupy Sladovny?
b) Jak byste se snažil/a sestavit marketingový mix Sladovny s rozpočtem 350 tisíc Kč ročně?
c) Jaké by byly vaše první kroky ve funkci manažera marketingu Sladovny?

NÁSTUP: nejpozději 1. ledna 2022 (případně dle domluvy)

Přihlášku v obálce označené “VŘ – Marketingový specialista / Marketingová specialistka” zasílejte na poštovní adresu organizace uvedenou výše (popř. odevzdejte na recepci Sladovny) nejpozději do 15. 10. 2021.

UPOZORNĚNÍ: Kandidáta na hledanou pozici bude vybírat komise. V případě, že doporučí přihlášku do dalšího kola, bude kandidát pozván na ústní pohovor, který proběhne v říjnu 2021. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

V Písku dne 6. 9. 2021

Ing. Adam Langer (ředitel organizace)

Novinky na Váš email