Otevřená výzva: Grafické práce pro festival Pískoviště 2024

31/1/2024

Písecká Sladovna, galerie pro děti a jejich dospělé a pořadatel festivalu Pískoviště, vyhlašuje otevřenou výzvu pro grafiky a grafická studia k předložení nabídek na zpracování grafických materiálů pro letošní ročník festivalu Pískoviště, který se bude konat od 17. do 19. května 2024 a bude na téma REcyklace a REkultivace.

Jako „Pán nebe“ vycházel Ré každé ráno na východě na obzor, aby

na sluneční lodi po překonání úkladů nebeského hada putoval k

západu a svým jasem udržoval život na světě; při své cestě,

zakončené sestupem pod obzor, měnil svou podobu.

Recyklace jako stav mysli

Rekreace je čas nebo aktivita, kterou lidé věnují aktivnímu nebo

pasivnímu odpočinku při němž regenerují svoje tělo, mysli duši.

Rekonstrukce – základem slova je konstrukce (skladba), s předponou re (znovu-složení). Respekt – vztah mezi lidmi, uznání silných stránek osobnosti a

také ohled, úcta, s ohledem a uznáním i k jejich činům a názorům.

Rejdiště stav pro hru

Reflexe stav pro poznání

Rezervoáry stav pro obsah

Renovace stav pro změnu

Remake stav pro trik (z původního budoucí)

Re je bůh

Hledáme člověka, umělce, studio, partu lidí, zkrátka někoho, kdo by s námi měl radost tvořit vizuálně festival Pískoviště.

REVIVAL REKULTIVACE:

Pískoviště je festival pro děti a jejich dospělé. V názorovém respektu je hlavně vícegenerační kREace. Hlavní myšlenkou je skrze různá témata objevovat společnou práci dětí a jejich dospělých, lidi co něco umí, umělci, kreativní zájmové skupiny, místní obyvatelé, instituce, návštěvníci a všichni, kteří mají chuť se zapojit. Program vzniká živelně před samotným festivalem, v kulisách specifického prostoru města a jeho obyvatel, kolem řeky Otavy, s inspirací po i proti proudu. Všem autorům chceme dopřát tvůrčí svobodu a podmínky pro společnou tvorbu. Návštěvníkovi potom aktivní účast na programu a inspirativní zážitek. Důležitý je proces i výsledek.

Dramaturgie festivalu: Tomáš Žižka, Adam Langer.

Pískoviště 2024 si klade za cíl dopřát místním komunitám i lidem odjinud seznámit se s lokalitou venkovního bazénu a zažít ho vlastními smysly i se všemi vyvstávajícími otázkami. Hlavním cílem je dát dětem a jejich dospělým více kompetencí k tomu se vyjádřit v tomto tématu. Lokalita i námět umělecky akcentují téma lokální i společenské a dávají naději ho v míru řešit.

Předmět výzvy:

 1. Návrh a realizace vizuálu, včetně loga.
 2. Grafická příprava programového letáku.
 3. Návrh a tvorba plakátů pro propagaci festivalu.
 4. Vizuální podklady pro WEB a sociální sítě.

Požadavky:

 • Kreativní a originální přístup reflektující ducha festivalu Pískoviště.
 • Schopnost dodržet stanovené termíny.
 • Zkušenosti s tvorbou grafiky.

Proces výběru:

 1. Grafici či studia jsou vyzvána k předložení nabídky – pouze vizuální návrh grafických podkladů včetně loga.
 2. Nabídky je třeba zaslat nejpozději do 29.2.2024.
 3. Výběrová komise písecké Sladovny vyhodnotí všechny nabídky a vybere dodavatele.

Podmínky podání nabídky:

Nabídky musí obsahovat kontaktní údaje zájemce, návrh grafických podkladů a být zaslány v elektronické podobě na e-mailovou adresu: zuzana.bartova@sladovna.cz

Vybraný grafik či studio bude kontaktováno v týdnu od 4.3.2024 a bude s ním uzavřena smlouva o dílo.

Co nabízíme:

 • Možnost spolupráce s největší dětskou galerií v ČR-Sladovnou, včetně rezidentních umělců.
 • Publicitu v rámci festivalu a jeho propagace.
 • Finanční ohodnocení – 20.000 Kč

V případě dotazů nebo potřeby dalších informací se neváhejte obrátit na koordinátorku projektu, paní Petru Mojžíšovou, na e-mailu: petra.mojzisova@sladovna.cz nebo na telefonním čísle +420 775 101 885.

Inspirace z minulého ročníku ZDE

Těšíme se na vaše nápady a nabídky a předem děkujeme za váš zájem o spolupráci na festivalu Pískoviště 2024.

Tým písecké Sladovny

Novinky na Váš email