Open call k performance / animaci publika k interaktivnímu divadelnímu představení „Volní jako ptáci“

10/8/2019

Sladovna Písek o.p.s. vypisuje otevřenou výzvu pro herce, tanečníky, mimy, loutkoherce a další umělce, kteří chtějí a mohou otevírat svět divadla dětem a dospělým, v rámci projektu „VOLNÍ JAKO PTÁCI“.

Projekt bude realizován od října 2019 do února 2020 v galerii Sladovna.

Z hlediska stylu práce navazuje na projekt: “Děti Lví srdce”, který proběhl ve Sladovně Písek na přelomu let 2017 a 2018.

Podmínky:
– Vlastní přímá zkušennost (nejlépe profesionální) s performance jakéholiv typu
– Ochota a otevřenost pracovat s dětmi a pracovat ne jen jako performer, ale I jako průvodce dětí
– Možnost odehrát alespoň 60 dní od října 2019 do února 2020 ve Sladovně Písek
– Nutná účast na zkouškách ve Sladovně Písek v těchto termínech:

26. – 27.9. 2019 od 10 do 16 hodin
6. – 16.10. 2019: minimálně 4 dny‘
ostatní dle dohody

V případě zájmu nám do 13. září 2019 prosím zašlete:

1) strukturovaný životopis
2) Krátký motivační dopis

e-mailem: petra.mojzisova@sladovna.cz
Nebo poštou: Petra Mojžíšová, Sladovna Písek o.p.s., Velké náměstí 113, 39701 Písek

Čas strávený na zkouškách I představeních bude finančně ohodnocen (120,-/hod).

TÉMA: zvládnutí osobnostního rozvoje (primárně) u pre-teens, přijetí sám sebe a ostatních ve skupině, úspěšné zvládnutí inividuace jako základu zdravého společenského rozvoje, divadlo jako zrcadlo lidskosti a katalyzátor emocionality.

Klíčová slova: Vstoupení do divadla jako do magického prostoru zrcadlení lidskosti. Divadlo jako prostředek sebereflexe, rozvoje, hledání identity dětí před pubertou, přijetí sebe sama, přijetí ostatních, svobodný projev, artikulace společensky kritických otázek, strachů, objevení vlastní hodnoty, vlastní tvořivosti, krásy.
Myšlenkově se opírá o epos perského básníka Attára, Ptačí sněm, který metaforicky vypráví o cestě ke zralé správě společnosti (a k Bohu – dle interpretace) skrz cestu osobní individuace, která je sdílená.

Novinky na Váš email