Nová kurátorka Malé galerie zve umělce ke spolupráci

19/11/2020

Výběrové řízení na pozici kurátora/ky Malé galerie bylo úspěšně ukončeno. Od příštího roku se této role chopí Linda Hampl Mezrová. Vystudovala historii umění v Oxfordu (Velké Británii), kde se její zájem přesunul od teorie k praxi a studium umění završila magisterským titulem v performativním umění. Od té doby se soustředí na sledování současné umělecké scény u nás, na vlastní tvorbu a další vzdělávání. Linda o sobě říká:“ …inspiruje mne setkání s konkrétním uměním, pak propojuji nepropojitelné, vyplňuji propasti, rozhýbávám statické – umění je život a život je pro mne uměním!“.

Linda Hampl Mezrová si dává za úkol vytvořit novou koncepci výstav, kde výsledkem bude dialog diváka s umělcem a prostorem galerie. Výstavy se stanou vstupní branou do světa jednoho, či více umělců, kde divák vstoupí do události (instalace) a stane se její součástí. 

OTEVŘENÁ VÝZVA

Malá Galerie Sladovny v čele s novou kurátorkou vyhlašuje otevřenou výzvu pro profesionální i laické výtvarníky a umělce, k zapojení do výstavního projektu v rámci programu Malé Galerie pro rok 2021. Projekt je chápán jako otevřený pro všechny umělce, kteří tvoří, nebo kdy tvořili (či jinak působili) na Písecku a okolí, resp. Prácheňsku. 

Věková hranice ani jiné limity nejsou stanoveny.

Prezentovat se mohou jak klasičtí malíři, sochaři, skláři, fotografové, designéři, tvůrci nových médií i jiných výtvarných technik, performeři ale i truhláři, keramici, rytci, jinými slovy: umělci tělem i duší. 

Malá Galerie otevírá nové možnosti spolupráce mezi galerijním prostorem, kurátorem a umělcem. Cílem je vytvořit tvůrčí platformu plnou výzev jak pro umělce, kurátora, ale v neposlední řadě samotného diváka. Touhou kurátorky je propojit díla s prostorem a nabídnout tak pro diváka neopakovatelný zážitek, prožitek i dialog a možnost nahlédnout do tvůrčího procesu vystavovaných umělců.

V případě zájmu prosím zašlete základní info o sobě a fotografie Vaší tvorby s kontaktem na Vás na email: linda.mezrova@sladovna.cz do 15.12.2020. 

Novinky na Váš email