Místo v lavicích se vzdělávají třeba v Mraveništi

7/11/2018

Je to velká zelená budova v jihočeském Písku. Dříve se v ní vyráběl slad. Od roku 2013 však patří dětem a nyní je největší svého druhu v České republice. Netradiční prostor pro hru, vzdělávání i objevování, píseckou dětskou galerii Sladovna, představuje tamní pedagog Tomáš Novotný.

Programy ve Sladovně používají výstavy a hru tak, aby děti uvolnily, rozpohybovaly, rozehrály i inspirovaly. Pak je snazší předat informace, které ve výstavě jsou. Přesně touto myšlenkou se řídí lektoři, když programy pro školy připravují. Sladovna má totiž mnoho různých výstav, které nesou různá témata, myšlenky i informace. A to je výchozí bod, se kterým pracují při plánování školních výletů. „Pokud jsou to výstavy jako Mraveniště, jehož hlavní myšlenkou je vytvořit hravý svět, přidáváme hlavně environmentální obsah. Vždy si přečtu Rámcový vzdělávací program jednotlivých stupňů vzdělávání a najdu si body, ve kterých mi výstava pasuje na program, který škola má. Pak se blíže seznámím s osnovami v tom konkrétním předmětu a hledám průniky,“ popisuje tvorbu programu galerijní pedagog Tomáš Novotný.

Pro mladší i starší školáky

Programy pro školy se nepřizpůsobují jenom výstavám a osnovám, ale především věku dětí. „Upravujeme hlavně informační obsah. Pokud jsou děti malé, informací je méně, jsou jednoduché a hlavní prostor je věnován hře. Když jsou žáci starší, informací přibývá úměrně tomu, jak stoupá jejich věk. Lektor věnuje více času rozpravě o různých tématech a velký důraz klademe na závěrečnou reflexi. Chceme v dětech budovat kritické myšlení, aby přemýšlely a hledaly informace samy. Přidáváme také skupinové aktivity, například v Hnízdu ilustrace tvorbu komiksů, situačního divadla a podobně. Je to velmi variabilní,“ pokračuje Tomáš Novotný.

Nové trendy ve vzdělávání

A proč se školní třídou vyrazit právě do Sladovny? „V současném vzdělávání je citelný trend, který se snaží školní výuku obohacovat a propojovat s reálnou zkušeností. Je snaha opouštět školní lavice a část školní výuky realizovat jinde např. v muzeu, zoologické zahradě, továrně na výrobu deštníků, v lese apod. Sladovna se dlouhodobě zabývá oblastí neformálního vzdělávání, vytváříme zajímavé výstavy ve spolupráci s renomovanými týmy umělců, kurátorů a dramaturgů a jsme schopni školám nabídnout možnosti, které by v budovách škol jen těžko hledali. Zažít velmi zajímavý příběh, pracovat s ilustrací nebo s výtvarnou inspirací v kreativních Laboratořích. Například hra v Mraveništi může být využita pro to, aby se paní učitelka s dětmi v hodině přírodopisu dále bavila o životě mravenců, může s dětmi přemýšlet o tom, jaké rozdíly jsou ve fungování mravenčích a lidských společenství. Mohou se zamyslet nad tím, které společenství je více efektivní a více šetrné k přírodě. Další inspiraci mohou využít v hodinách výtvarné výchovy atd. Sladovna se pro děti snaží vytvářet příjemné a bohaté prostředí, ve kterém je možné se vzdělávat a rozvíjet. Školám nabízíme zajímavé výstavy a zajímavá témat a chceme, aby čas, který u nás stráví, byl pro ně inspirující a obohacující. Zároveň se děti i učitele snažíme skrze jejich intenzivní zážitek z návštěvy galerie motivovat k další návštěvě. Chceme jim ukázat, že se kultura dá dělat i jinak a že to může být nesmírně zajímavé. Nechceme, aby děti chodily do galerií za trest.“

Školy do Sladovny docházejí podle Tomáše ze dvou důvodů: „Zajímá je konkrétní výstava, její téma, zpracování, chtějí se něco dozvědět, zažít a chtějí splnit kulturní požadavek, který jejich škola má. Anebo si chtějí hrát, například před koncem roku v době školních výletů. My chceme nabídnout prostor pro hru i vzdělání, a aby každé dítě, které se školou přijde, mělo možnost najít si moment, který ho zajímá a kterým by se mohlo více zabývat. Snažíme se dát dětem prostor, aby mohly objevovat samy.“

Vyzkoušejte Sladovnu i vy

A jak to vlastně funguje? „Vždy, když připravujeme nové programy, rozesíláme školám nabídku anebo nás už učitelé oslovují sami. Pokaždé, když přijde školní skupina, je pro ni připraven lektor, který si třídu vyzvedne, odvede na výstavu, pomůže dětem s odbavením v šatně. Podle toho, jaká je to výstava, jeho práce spočívají v tom, že je buď herec a hraje divadlo, nebo je výtvarník a provází děti výtvarným světem nebo je to edukátor, povídá si s nimi a prochází konkrétní vzdělávací obsah.“

Stačí si jen vybrat z Mraveniště, Hnízda ilustrace, Cimrmanů nebo Pilařiště či Laboratoře. A 21. listopadu se otevřou brány nové výstavy, která se bude jmenovat Včela – tajuplný výlet za sluncem.

Novinky na Váš email