Divadlo Continuo představí v Písku mezinárodní divadelní site-specific projekt

10/6/2019

Dnes již nevyužívaný objekt staré vodárny vyznačující se rozlehlými prostory k úpravě vody ožije pod rukama divadelníků.

Švestkový Dvůr, z.s. a Divadlo Continuo ve spolupráci s Galerií Sladovna a městem Písek uvádějí Mezinárodní divadelní site specific projekt

V břiše velryby / In The Belly of The Whale

Práci Divadla Continuo je prakticky nemožné žánrově zařadit. Ve svých projektech propojuje pohyb, tanec a fyzické herectví s postupy loutkového divadla, živou hudbou a výraznou výtvarnou stylizací. Toto vše pak vytváří nezaměnitelnou poetiku a jedinečnost jednotlivých inscenací. Ve své tvorbě se soubor systematicky věnuje projektům divadla v netradičních prostorech.

Od roku 1997 pořádá divadlo pravidelný letní sitespecific projekt, kterého se účastní studenti a mladí lidé prakticky z celé Evropy, v jehož rámci vzniká ve vybraném nedivadelním prostoru jedinečné divadelní představení.

Během uplynulých ročníků se projekt odehrával na mnoha místech blízkého či vzdálenějšího okolí Malovic, kde Divadlo Continuo sídlí od roku 1995. Projekt se uskutečnil v zahradách a vodním příkopu renesančního zámku Kratochvíle, na hladině rybníka Otrhanec v Malovicích, v prostorách zemědělského dvora Rábín, v bývalé cihelně ve Vodňanech, v Písecké galerii Sladovna i v jedoucím vlaku lokální tratě Netolice – Malovice. 
V letošním roce se Divadlo Continuo vrací opět do Písku a ke spolupráci s píseckou galerií Sladovna. Projekt se tentokrát uskuteční v prostorách bývalé městské vodárny v Písku, jejíž historie sahá až do roku 1901, a jež fungovala až do podzimu loňského roku.

Dnes již nevyužívaný objekt staré vodárny se vyznačuje rozlehlými prostory k úpravě vody – obřími betonovými vanami s rezavějícími železnými pláty na stěnách, labyrintem chodeb, kilometry všudypřítomného potrubí, stovkami čerpadel a dalšího technického vybavení.

Jen sto metrů od budovy vodárny stojí ve svahu opuštěná a chátrající vila. V ní prožila svoje dětství a mládí písecká rodačka Dagmar Šimková, politická vězenkyně československého komunistického režimu, která byla zatčena ve svých 23 letech v roce 1952 a ve vězení strávila 14 let. Po propuštění a srpnové okupaci Československa emigrovala v roce 1968 společně s matkou do Austrálie. O svém zatčení, výsleších a o letech strávených v komunistickém vězení napsala knihu „Byly jsme tam taky“, která je jedním z hlavních inspiračních zdrojů divadelní inscenace.

Inscenace pracuje s jazykem fyzického divadla, tedy expresivity těla na pomezí tance a divadla, výrazně využívá industriální charakter prostředí budovy, jež sám o sobě nabízí silné vizuální pozadí akce. Tento aspekt bude umocněn výtvarnou koncepcí inscenace, která pracuje se sugestivní stylizací a poetikou magického realismu. Autorská hudba kombinuje instrumentální kompozici, vytvořenou účastníky projektu se silnou sólovou a sborovou vokální složkou, stejně jako s industriální zvukovou linií, vycházející ze zvuků samotné budovy, vodovodního potrubí a dalšího vybavení. Hudba a zvuková rovina se tak stane významnou součástí inscenace, kdy využitím rezonance a akustiky rozezvučí celý prostor divadelní akce.

Termíny:

8.8. – 15.8. 2019 
Vždy od 20:30

Vstupenky:

Předprodej: v síti GoOut
základní 260 CZK / snížené 190 CZK (děti 10 +, senioři, studenti, ZTP)

vstupenky na místě 1 hodinu před začátkem představení (u staré vodárny):
základní 290 CZK / snížené 220 CZK (děti 10 +, senioři, studenti, ZTP)

obecný odkaz na vstupenky: https://goout.net/cs/verejny-prostor/stara-vodarna-pisek/hvkd/

odkazy na jednotlivé dny:

8/8 – https://goout.net/cs/listky/v-brise-velryby/hvne/
9/8 – https://goout.net/cs/listky/v-brise-velryby/ivne/
10/8 – https://goout.net/cs/listky/v-brise-velryby/jvne/
11/8 – https://goout.net/cs/listky/v-brise-velryby/kvne/
12/8 – https://goout.net/cs/listky/v-brise-velryby/nvne/
13/8 – https://goout.net/cs/listky/v-brise-velryby/lvne/
14/8 – https://goout.net/cs/listky/v-brise-velryby/mvne/
15/8 – https://goout.net/cs/listky/v-brise-velryby/ovne/

INFO o konání:

Představení trvá přibližně 2 hodiny, koná se ve vnitřních prostorách vodárny. Před představením využijte možnosti občerstvení v našem improvizovaném divadelním baru.

Během představení je zakázáno používat fotoaparáty, kamery a mobilní telefony či jakkoli jinak pořizovat audiovizuální záznamy.
Je zakázáno používat vlastní světelné zdroje (baterky, čelovky, svítilny v mobilních telefonech atd …)

Své domácí mazlíčky nechte prosím doma.

Děkujeme všem za respektování pravidel.

Další informace na www.continuo.cz nebo na www.svestkovydvur.cz.
tel: 777 790 709, svestkovydvur@continuo.cz

Projekt vznikl ve spolupráci s Galerií Sladovna a městem Písek a za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Jihočeského kraje a Nadace Život umělce.

Děkujeme všem dalším partnerům, kteří se na projektu podílejí.

 

Novinky na Váš email