Vernisáž výstavy malíře Jana Paula v Malé galerii

6/6/2022

Malíř, výtvarný kritik a publicista Jana Paul zahájí v úterý 24. května od 16 hodin výstavu vybraných obrazů a čínských fragmentů nazvanou Ze západu na východ a zpět.

Akademický malíř Jan Paul (1956) představuje v galerii Sladovna výběr kombinovaných technik na papíře z cyklu Čínské fragmenty a malířská díla z posledních let. Koncepce expozice staví do protikladu dva odlišné umělecké přístupy. Ten první, inspirovaný autorovým pobytem v Číně v roce 2013, reaguje na prostředí, se kterým se autor v Číně setkal. Ten druhý je pokračováním jeho malířského úsilí, které započalo v roce 2004, kdy začal malovat prsty bez použití štětců. Dramaturgie výstavy konfrontuje Paulovu zkušenost z cesty na dálný východ se zkušeností malíře, jehož tématem je reflexe člověka v síti existenciálních dilemat. Odlišné jsou i způsoby prezentace. Soubor Čínské fragmenty, adjustovaný v Číně do tradičního vertikálního závěsu, kontrastuje s tradičními obrazy malovanými na plátně. Konfrontace klasických obrazů s cyklem Čínské fragmenty ukazuje autorovu schopnost pohybovat se v různých polohách výtvarného vyjadřování, od symbolistních figurálních a abstraktních obrazů ke kombinovaným technikám plných fantazie a imaginace.

Výstavu můžete navštívit v Malé galerii Sladovny denně kromě pondělí do 24. července 2022, více informací zde.

Novinky na Váš email