Laboratoř smyslu města – vernisáž

7/2/2023

V pátek 17. února otevřeme naši Laboratoř Smyslu města.  Jedná se o prostor, kde hledáme odpovědi na tyto otázky: Co je pro tebe město? Jaký je smysl města? Jaké jsou principy města? Kdo a co je součástí města? Co my od města potřebujeme? Co město potřebuje od nás? Čím si život ve městě můžeme zlepšit? Co je pro město dobré?

V rámci Laboratoře se můžete stát spolutvůrci velké výstavy, kterou budeme otevírat ve Sladovně v květnu 2023.

Je to živý, tvůrčí prostor, ateliér, který se několikrát do roka a s každým novým tématem proměňuje. Je to místo, ve kterém návštěvníci Sladovny, malí, velcí i všichni mezi tím, mohou tvořit společně s autory výstav, umělci a lektory. Mohou si společně hrát, mohou se inspirovat a mohou zkoumat a poznávat svět, který k nám promlouvá.

Laboratoř Smyslu města využívá prvků původní výstavy Šestý smysl města a staví je do nového kontextu.

Novinky na Váš email