Rozvoj kreativních kompetencí lektorů

Projekt "Rozvoj lektorských kompetencí lektorů" si klade za cíl rozšířit kreativní dovednosti a kompetence lektorského týmu Sladovny v oblasti práce s dětmi na základě principů pedagogického konceptu Reggio Emilia. Za tímto účelem byli do Sladovny přizváni italští lektoři/umělci, kteří působí v Milánu v rámci dětského muzea MUBA a přidružené organizace REMIDA MILANO, které mají s tímto přístupem dlouholeté zkušenosti.

Cílem projektu bylo seznámit lektorské oddělení Sladovny s metodami a principy pedagogického konceptu Reggio de Emilia a tyto principy si osvojit formou praktických workshopů vedených předními odborníky partnerských institucí. V rámci projektu byl kladen důraz na interaktivní přístup, který umožňuje lektorům získat nové poznatky a dovednosti prostřednictvím praktických zkušeností a inspirace z italského pedagogického prostředí.

Jako výstup projektu vznikl ve Sladovně koncept REGÁLIO - nové významy, nové souvislosti a nový dech, který se projevuje při společném tvůrčím procesu s věcmi a objekty, které ztratily svou původní nebo zamýšlenou hodnotu nebo účel, pro který byly vytvořené. V rámci projektu se pracuje s výrobním odpadem, odosobněnými předměty, přebytky, ale také s přírodninami, které jsou zkoumány z různých úhlů pohledu pro nalezení nových souvislostí.

Celý proces otevírá možnost objevných zážitků a estetických překvapení, a poskytuje tak inspiraci a podporu kreativnímu myšlení a práci s materiály ve vzdělávacím prostředí Sladovny.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury, Národního plánu obnovy a Evropské unie.

Novinky na Váš email