Rezidence – Laboratoř nápadu

OBDOBÍ REALIZACE 03 - 12/2023

Projekt Rezidence - Laboratoř Nápadu má za cíl vytvořit expozičně-workshopový prostor, který umožní návštěvníkům a školním skupinám zažívat kreativní proces při realizaci svých nápadů. Hlavním prostředkem pro vznik tohoto prostoru je umělecký a tvůrčí pobyt osmi osob z odvětví divadelního, tanečního a pohybového umění, jejichž kombinace bude klíčová. Mezi účastníky projektu patří pedagogové, umělci a kulturní pracovníci.

Projekt navazuje na již nastolený koncept participativní tvůrčí Laboratoře Sladovny Písek. Celý proces začíná v prázdné místnosti bez vybraného tématu, postupně prochází všemi fázemi vývoje a vyústí ve vznik tvůrčí laboratoře s lektorským programem pro návštěvníky. Účastníci projektu budou společně pracovat na tvorbě, sdílení a rozvíjení nápadů a kreativních konceptů, které budou prezentovány v rámci vytvořeného prostoru.

Cíle projektu:
1. Vytvoření expozičně-workshopového prostoru pro kreativní proces.
2. Zapojení umělců a kulturních pracovníků do tvůrčího pobytu.
3. Budování komunitního prostředí pro sdílení a rozvoj nápadů.
4. Realizace lektorského programu pro návštěvníky.

Projekt Rezidence - Laboratoř Nápadu představuje inovativní přístup k tvůrčímu procesu a umožňuje interakci mezi umělci a veřejností, což přispívá k obohacení kulturního prostředí a podpoře tvůrčího myšlení.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury, Národního plánu obnovy a Evropské unie.

Video k Laboratoři nápad

 

 

Novinky na Váš email