Re-value

Období realizace 12/2022 - 12/2026

Ve svém jádru je partnerství Re-Value odhodláno k holistickému přístupu k městskému rozvoji, který zohledňuje nejen fyzickou infrastrukturu, ale také blahobyt komunit a zároveň klade cestu k dosažení klimatické neutrality v městských oblastech. Naše práce je inspirována estetickým přístupem Nového evropského Bauhausu k udržitelnosti a jejím cílem je podpořit misi EU pro klimaticky neutrální a inteligentní města . Úsilí je zaměřeno na devět měst na nábřeží všemi partnery, kteří se společně snaží porozumět, plánovat, rozvíjet a sdílet komplexní perspektivu a přístup k řešení vzájemně propojených systémových výzev, kterým dnešní města čelí.

Jedním z klíčových cílů partnerství Re-Value je podporovat transparentní a participativní rozhodovací procesy při navrhování a plánování měst. Uvědomujeme si důležitost zapojení všech zúčastněných stran, místních lidí a obyvatel do plánování a navrhování městských prostorů. Prostřednictvím tří různých „ inovačních cyklů “ – „Budování příběhu“, „Vytváření scénářů na základě dat“ a „Budování investic a partnerství“ – se partneři zapojí do systémových výzev, kterým dnes města čelí.

Nové budovy nebo instalace nejsou samy o sobě konečným cílem partnerství, ale spíše integrovaným urbanistickým plánováním a designem potřebným k vytvoření městského prostředí – včetně nových a stávajících struktur – přispívajících ke klimatické neutralitě a vyšší kvalitě života. To zahrnuje začlenění holistického přístupu do všech úrovní městského plánování, od velkých strategických a politických plánů až po jednotlivé akce v pilotních oblastech i mimo ně.

Stručně řečeno, partnerství Re-Value je iniciativa zaměřená na budoucnost, která se snaží předefinovat hodnotu městských prostor integrací sociálních, ekonomických a ekologických aspektů. Podporou transparentního rozhodování, využíváním technologií a dat, posílením komunit a upřednostněním udržitelnosti si projekt klade za cíl vytvořit města, která jsou nejen klimaticky neutrální, ale také sociálně inkluzivní a ekonomicky prosperující.

Sladovna se účastní jako formální partner projektu, jehož rolí je podpora projektu skrze inspiraci a budování příběhů napříč partnerskými městy.

Dotační program HORIZONT 2020

Více informací o projektu ➡️ ZDE

Partneři projektu k nalezení ➡️ ZDE

 

Novinky na Váš email