Dětské muzejnictví ve východní Evropě

ODOBÍ REALIZACE 02/2024 - 12/2024

Projekt směřuje k rozvoji dovedností tvůrčího a manažerského týmu Sladovny v inovativním přístupu ke konkrétnímu tématu: "Jak vzniká výstava a proč?". Tento přístup je kontinuálně zkoumán a ověřován, což vede k prohlubování schopností a dovedností týmu Sladovny, umělců a pedagogů zapojených do tvorby výstav.

Hlavním cílem projektu je poskytnout tvůrčímu týmu Sladovny náhled do institucí postkomunistického bloku a procesů přípravy výstav.

Projekt zaměřuje na:
1. Získání náhledu do procesů přípravy výstav v institucích postkomunistického bloku.
2. Identifikaci a analýzu specifických prvků v tématu "Jak vzniká výstava a proč?".
3. Syntézu a obohacení tvůrčích a lektorských zdrojů pro tvorbu výstav a interakci s návštěvníky.

Výsledkem projektu bude posílení Sladovny jako živého kulturního centra skrze rozšíření spektra možností tvorby výstav v kurátorsko-lektorském přístupu. Intenzivní zahraniční cesta umožní účastníkům strávit společný čas a okamžitě reagovat na podněty v diskusích, což přispěje k efektivnímu naplnění cílů projektu a podpoří kulturní inovace ve Sladovně Písek - Galerii hrou.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury, Národního plánu obnovy a Evropské unie.

Novinky na Váš email