Audiovizuální tvorba jako forma komunikace

OBDOBÍ REALIZACE 01/2023 - 06/2023

Smyslem projektu je další rozvoj stávajícího animačního studia (Animária) a proškolení lektorského týmu v inovativních přístupech v lektorské práci s multimédii.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury, Národního plánu obnovy a Evropské unie.

Novinky na Váš email