Animárium na cestách

OBDOBÍ REALIZACE 09/2023 - 06/2024

Projekt "Animárium na cestách" se zaměřuje na vytvoření nového formátu mobilního animačního studia spolu s metodikou a kreativní prací s moderními digitálními technologiemi pro děti a mládež. Tento projekt je inovací stávajícího animačního studia Animárium, které se zaměřuje na kreativní práci s digitálními technologiemi a nabízí několik programových formátů, které se těší velké oblibě u návštěvníků.

Cílem projektu je reagovat na rostoucí poptávku po mobilním animačním studiu a vytvořit nový koncept práce s návštěvníky mimo prostory galerie Sladovna. Tím se umožní rozšířit nabídku programů, oslovit novou cílovou skupinu a šířit koncept kreativního vzdělávání. Projekt rovněž zahrnuje proškolení stávajícího lektorského týmu galerie Sladovna, aby získal potřebné kompetence a odborné znalosti pro práci s novým formátem.

Vytvoření mobilního interaktivního programu umožní rozšířit aktivity galerie mimo její prostory a realizovat lektorské programy ve školách, dětských domovech, odlehlých lokalitách a na festivalech zaměřených na děti, animaci a kreativní vzdělávání. Účast na těchto festivalech umožní šíření cílů a výstupů projektu mezi širokou veřejností a odbornou veřejností v různých uměleckých oblastech.

Projekt "Animárium na cestách" si klade za cíl posílit význam kreativního vzdělávání a umožnit dětem a mládeži inspirativní a interaktivní zážitky s moderními digitálními technologiemi.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury, Národního plánu obnovy a Evropské unie.

Novinky na Váš email