JAK – Jan Amos Komenský

Kreativní laboratoř

30/10 – 31/12/2021

JAK

Laboratoř je živý, tvůrčí prostor, ateliér, který se několikrát do roka a s každým novým tématem proměňuje. Laboratoř je prostor, ve kterém nejmenší, střední i velcí návštěvníci Sladovny mohou tvořit, mohou si hrát, mohou se inspirovat a mohou zkoumat a poznávat svět, který k nám promlouvá.

Laboratoř JAK je prostorem, kde zkoumáme svět Jana Amose Komenského z různých pohledů. Přijďte do Laboratoře a pomozte nám s tímto tématem. Staňte se kurátory a spolutvůrci velké výstavy, která se na základech laboratoře bude otevírat ve Sladovně v květnu 2022.

Vydejte se s námi na cestu JAK - světem vytvořeným pohledy sedmi různých osob na Jana Amose Komenského a přispějte svým vlastním.

Na tvorbě laboratoře se podílejí:

Ing. Adam Langer,
MgA.Dominika Špalková,
MgA.Tomáš Žižka,
Roman Černík, Mgr. et MgA.,
PaedDr. Jan Svoboda,
PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.,
MgA.Tomáš Machek,
a všichni její návštěvníci.

Projekt byl realizován za podpory: Města Písek, Jihočeského kraje a AV ČR

Ostatní expozice

Novinky an Váš email