Pískoviště jako antická odysea jihočeskými Athénami

30/3/2023
Každoroční festival dětské radosti letos proběhne o víkendu 12.–14. května. Téma ročníku 2023 bylo volně inspirováno Aristotelovou Poetikou, jeho myšlenkami týkajícími se prostorového básnictví a specifického způsobu vzdělávání. „Jde o uplatnění principu tzv. peripatetické školy, tedy učení při chůzi – při interaktivitě jak fyzické, tak duševní, o objevování věcí v prostředí města,“ vysvětluje dramaturg Pískoviště, scénograf a divadelník Tomáš Žižka.
 
Na několika stanovištích čekají návštěvníky divadelní představení, performance, dílny nebo hudební vystoupení. Každé zastavení představí hravě a srozumitelně jiného antického filozofa či hlavní myšlenku jeho učení. Návštěvníci tak dostanou možnost potkat například Dionýsa nebo nahlédnout do Platónovy jeskyně. „Pojďme společně hledat stopy antických Athén v jihočeském Písku. Představte si, že mladý Pythagoras v Písku studoval, Homér zde strávil několik letních pobytů v důchodu a Ezop se inspiroval ve Sladovně v Mraveništi,” láká Adam Langer, ředitel Sladovny a druhý dramaturg Pískoviště.
 
Jedním ze základních pilířů konceptu festivalu, který má již od roku 2019 pod dramaturgickou taktovkou Sladovna, je využití veřejného prostoru bez větších úprav – bez instalace velkých pódií, avšak se zapojením kulis a zákoutí historického centra.
 
Pískoviště již tradičně propojí umělce z blízka i daleka s místními spolky a jednotlivci, jeho smyslem je společná kreativní práce na programu, sdílení schopností, zážitků a vzájemná inspirace.
 
 „Součástí festivalu bude opět rezidenční pobyt několika umělců z různých zemí, kteří budou společně s místními týden před akcí připravovat program na míru městu,“ doplňuje Adam Langer.
 
Páteční dopoledne bude patřit školám a školkám, na odpoledne jsou naplánované hned dvě vernisáže: zahájení výstavy obřích soch z písku a otevření velké interaktivní expozice věnované smyslu města ve Sladovně. Obří pískové sochy, které každoročně otevírají turistickou sezonu, budou letos vznikat formou sympozia, volně je na základě zadání vytvoří několik umělců. V sobotu se pak Písek promění v jihočeské Athény plné zábavy, poučení, antických myšlenek a her.

Novinky na Váš email