Dnes je OTEVŘENO od 09.00 do 18.00 hod.

+420 387 999 997

Pro školy

K aktuálním interaktivním výstavám připravuje Sladovna tradičně nabídku programů pro školy. Programy jsou koncipovány hravou formou, využívají metody prožitkového a situačního učení a mají za cíl přiblížit dětem srozumitelnou formou téma výstavy.

Programy pro školy jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem jednotlivých stupňů vzdělávání.

Mateřské školky

Programy pro nejmenší děti staví především na zážitku a objevné hře. Cílem programů je napomoci dětem v lepším chápání času, místa kde žijí, podporují komunikativní a sociální kompetence dětí. Jednotlivé aktivity jsou založeny na zážitku dítěte a podněcují jeho přirozenou zvídavost a touhu objevovat nové a získávat zkušenosti.

Trvání programu cca 60 min.

Cena programu 35 Kč/žák.

Bližší informace o výstavě.

ZŠ 1. Stupeň

Programy pro první stupeň základních škol kladou důraz na objevnou hru podněcující dětskou zvídavost a zážitek. Vytvořené aktivity staví na metodách prožitkového a situačního učení. Vedou žáky k aktivnímu poznávání a hledání cesty k řešení problému. Snaží se děti podněcovat k vlastnímu tvořivému a logickému myšlení.

Trvání programu cca 60 min.

Cena programu 35 Kč/žák.

Bližší informace o výstavě.

ZŠ 2. Stupeň

Programy pro starší žáky používají hru a zážitek jako formu předání poznání. Pracují se složitějšími pojmy a staví na dosavadních znalostech žáků.

Trvání programu cca 60 min.

Cena programu 35 Kč/žák.

Bližší informace o výstavě.

Střední školy

Programy pro starší žáky obecně používají hru a zážitek jako formu předání poznání. Pracují se složitějšími pojmy a staví na dosavadních znalostech studentů.

Dětské skupiny/ tábory

Trvání programu cca 60 min.

Cena programu 35 Kč/žák.

Bližší informace o výstavě.

Objednání prohlídky

Recepce
+420 387 999 997
recepce@sladovna.cz

Kontakt

Hlavní lektor:
Mgr. Tomáš Novotný
+420 733 623 929
lektor@sladovna.cz