Dnes je OTEVŘENO od 09.00 do 17.00 hod.

+420 387 999 997

SLADOVNA PÍSEK, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Sladovna Písek byla založena za účelem využití potenciálu velkoryse zrekonstruované budovy písecké sladovny pro kulturní život Písku. První dvě stálé expozice byly otevřeny v roce 2009.
Programový koncept „Galerie hrou“, který se ve Sladovně realizuje od roku 2013, výrazně podpořil turistický ruch ve městě.
Další dramaturgické rozšíření nastalo v roce 2015 po dokončení rekonstrukce středové části Sladovny . Pro nejmenší děti do 6ti let je určena výtvarně herní expozice Pilařiště a pro dospělé návštěvníky „Sladovnictví - prohlídka s příběhem aneb navštívení zlatých časů sladovnických“.

GALERIE HROU

Hlavní dramaturgickou osou Sladovny Písek, o.p.s. je programový koncept „Galerie hrou“ . V něm se spojilo téma knižní ilustrace, jakožto hlavního úkolu obecně prospěšné společnosti, s tím, co je pro rozvoj každého dítěte klíčové a to je „hra“.
„Galerie hrou“ je prostorem, kde si společně hrají a tvoří děti a dospělí, kde se od sebe navzájem učí, kde je možné volně a přirozeně přecházet hranici mezi světem dětí a dospělých.
V rámci koncepce „Galerie hrou“ přinášíme dvě až tři interaktivní expozice ročně, včetně kvalitních lektorských programů. Školíme naše lektory tak, aby maximálně naplňovali odkaz J. A. Komenského „škola hrou“.

VIZE SLADOVNY PÍSEK, O.P.S.

Písecká Sladovna je na cestě vytváření nové formy živého kulturního centra, kde se hodnoty tvoří a zprostředkovávají návštěvníkům všech generací. Pěstujeme kvalitní profesionální kulturu – ve jménu ukotvení hodnotových systémů, etiky i společenské integrity - a zároveň dbáme na to, aby kultura byla srozumitelná široké veřejnosti.
Skrze příběhy, obrazy a hru chceme propojovat tradici se současností, umění s běžným životem, město Písek se světem. Interakce a hra jsou pro nás hlavním nástrojem učení, propojováním, inspirací a sdílené radosti ze života.
Sladovna chce být pro návštěvníky prostorem, kde se kultura a umění stávají opět přirozenou součástí běžného života každé rodiny.

Statutární orgán

Ředitel

Ing. Adam Langer
adam.langer@sladovna.cz

 • Sladovna Písek
 • Správní rada

  Předseda správní rady

  Ing. arch. Radek Boček
  radek.bocek@email.cz

  Členové správní rady

  Martin Presl
  presl.fam@worldonline.cz

  Ing. arch. Martin Zborník
  martin@zbornik.eu

  Michal Průša
  michal.prusa@vitana.cz

  Ing. Edita Kučerová
  edita.kucerova@mupisek.cz

  Jan Němec
  jan.nemec@yahoo.com

  Dozorčí rada

  Předseda Dozorčí rady

  Martin Lanc, DiS
  lanc.m@seznam.cz

  Členové Dozorčí rady

  Ing. Ladislav Toman
  ladislav.toman@mupisek.cz

  Marie Mašková
  mariem47@seznam.cz

  Výroční zprávy

  pdf.png Výroční zpráva 2018.pdf [PDF, 26.80 MB]

  pdf.png Výroční zpráva 2017.pdf [PDF, 29.20 MB]

  pdf.png Výroční zpráva 2016.pdf [PDF, 4.30 MB]

  pdf.png Výroční zpráva 2015.pdf [PDF, 9.34 MB]

  pdf.png Výroční zpráva 2014.pdf [PDF, 3.60 MB]

  pdf.png Výroční zpráva 2013.pdf [PDF, 10.92 MB]

  pdf.png Výroční zpráva 2012.pdf [PDF, 4.47 MB]

  pdf.png Výroční zpráva 2011.pdf [PDF, 4.69 MB]

  pdf.png Výroční zpráva 2010.pdf [PDF, 8.53 MB]

  pdf.png Výroční zpráva 2009.pdf [PDF, 2.74 MB]

  pdf.png Výroční zpráva 2008.pdf [PDF, 9.90 MB]

  pdf.png Výroční zpráva 2007.pdf [PDF, 6.32 MB]

  Ostatní dokumenty

  pdf.png Zásady ochrany osobních údajů [PDF, 4.2 MB]

  pdf.png Notářský zápis [PDF, 2.5 MB]

  pdf.png Audit zpráva 2014 [PDF, 2.84 MB]

  pdf.png Výkaz Rozvahy 2012.pdf [PDF, 77.60 kB]

  pdf.png Výkaz Výsledovky 2012 [PDF, 69.87 kB]

  pdf.png Příloha účetní uzávěrky 2012.pdf [PDF, 0.23 MB]

  Rozvojové dokumenty

  pdf.png Sladovna - rozvojivá studie [PDF, 8.54 MB]

  pdf.png Sladovna - koncepce rozvoje [PDF, 2.25 MB]

  Pro media

  jpg.png Logo Galerie hrou - barevnost [JPG, 0.38 MB]

  pdf.png Logo Sladovna [PDF, 0.49 MB]

  ZÁRUKY PRO MLADÉ

  V rámci projektu „Záruky pro mladé v Jihočeském kraji“ jsme v naší firmě obsadili pracovní místo, které je spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 • Sladovna Písek