Dnes je ZAVŘENO

+420 387 999 997

Animace bude patřit mezi pilíře písecké Sladovny

Animace bude patřit mezi pilíře písecké Sladovny

Díky projektu Animation Now! vznikne v písecké Sladovně animační studio. To představí návštěvníkům proces animace a dá jim možnost svobodně tvořit.

Vídeňské dětské muzeum ZOOM a Sladovna Písek opět spojí své síly. Po úspěšném Pilařišti a Tiskařišti obě instituce společně s dalšími partnery zahájily projekt Animation Now!, který byl podpořen grantem INTERREG pro přeshraniční spolupráci Rakousko – Česko. Kromě sblížení obou institucí a vzájemného učení se si klade za cíl vznik nového animačního studia v písecké Sladovně a rozšíření animačního Trickfilm studia ve vídeňském ZOOMu, které oslaví již 20 let od svého založení.

První představení odborníkům i veřejnosti se uskutečnilo ve Sladovně na přelomu září a října a zúčastnili se ho téměř všichni animátoři Trickfilm studia, ředitelka Trickfilm studia ZOOMu Barbara Kaiser a mnoho dalších, popisuje ředitel Sladovna Adam Langer: „Konference měla dvě části. První, na níž byl představen celý projekt, dvě hlavní instituce Sladovna a ZOOM a prezentovali se také hlavní partneři, kteří se mohou na tomto projektu podílet, a to písecká FAMO a sdružení Ultrafun, byla přístupná veřejnosti. Na konferenci bylo také mnoho lidí z pedagogických kruhů, Vít Voráček z plzeňské Animánie a další, kteří mají co dočinění s animací nebo neformálním vzděláváním. Druhý den jsme animátorům z Vídně představili Sladovnu a také nás hostila písecká Filmová akademie Miroslava Ondříčka. Samozřejmě jsme také společně s lidmi z muzea ZOOM pracovali na koncepci obou částí projektu – té ve Vídni i té u nás.“

V přípravách už se nyní aktivně angažuje také sdružení Ultrafun, které v minulosti se Sladovnou spolupracovalo. „Setkání dvou význačných institucí – Sladovny Písek a Dětského muzea ZOOM z Vídně považuji za velice přínosné. Během konference se ukázalo, že cíle obou institucí jsou stejné a že jejich spolupráce jistě přinese výborné výsledky. Náš spolek Ultrafun se audiovizuální výchovou pro děti zabývá již mnoho let a ve vytvoření nového animačního studia ve Sladovně vidíme skvělou příležitost pro systematické rozvíjení této aktivity i u nás. Doufám, že spolupráce se bude zdárně rozvíjet a že se s kolegy z Vídně zase brzy potkáme,“ ocenila projekt Tereza Bukovinská, zakladatelka sdružení Ultrafun a asistentka v ateliéru filmové a televizní grafiky na UMPRUM.

Možnost setkat se s tolika různými lidmi a institucemi v oblasti tvůrčí práce s dětmi a mladými lidmi ocenila také Barbara Kaiser, ředitelka vídeňského Dětského muzea ZOOM: „Bylo pro nás velmi inspirativní dostat se do kontaktu s dalšími institucemi pozvanými Sladovnou jako Ultrafun a FAMO. Konference ukázala, že my všichni sdílíme mnoho zajímavých otázek a bodů týkajících se praktické mediální práce. Jedná se pouze o začátek velmi zajímavé a hodnotné spolupráce a nemůžeme se dočkat, až se do této výměny zapojíme hlouběji s odborníky, kteří pracují v podobné oblasti,“ dodává Barbara Kaiser.

Pokračovat v práci na projektu bude Sladovna, ZOOM i další partneři v listopadu ve Vídni, kde dojde k intenzivnějšímu rozvoji konceptu, který by měl být na stole v první polovině příštího roku.

zpět na články

Články v blogu