Dnes je OTEVŘENO od 09.00 do 18.00 hod.

+420 387 999 997

Budoucnost v rukách dětí — Neformální vzdělávání jako nástroj sociální změny

11. mezinárodní konference asociace Hands On! International Association of Children in Museums


10.—14. 10. 2017 (Plzeň, Písek, Praha)


Pár slov k Asociaci

Hands On! International Association of Children in Museums (dále jen HO!) sdružuje významné i menší organizace ze 45 zemí světa. Společným cílem těchto „hands on” institucí je snaha prezentovat mladým návštěvníkům muzea, galerie a science centra jako atraktivní a přátelská místa, kde se mohou pobavit a zároveň se zábavnou a nenásilnou formou vzdělávat. Dlouhodobým cílem HO! je zvyšování povědomí veřejnosti o hodnotě a potenciálu dětských návštěvníků a prezentace kulturních institucí jako míst neformálního vzdělávání. HO! poskytuje svým členům statistická data, sleduje stávající i nové trendy v mimoškolním vzdělávání a poskytuje informace o fondech a projektech EU.

Neopomenutelným přínosem je možnost sdílení zkušeností a nápadů mezi jednotlivými členy. Jako ocenění inovativních a inspirativních přístupů k řešení expozic uděluje HO! každoročně cenu Children in Museum Award


Konference 2017

Je to poprvé, kdy bude Česká republika hostit přední odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie zaměřené na neformální mimoškolní edukaci.

Konference nese název Budoucnost v rukách dětí s podtitulem Neformální vzdělávání jako nástroj sociální změny. Je nepochybné, že budoucnost kulturních institucí (a nejen jejich) leží v rukách našich dětí. Záleží na nás, zda současné děti budou jednou tvořit společnost s hlubokým vztahem k historii, umění či kultuře. Zejména v současnosti, kdy jsme v centru velkých změn, migrace a prolínání vlivů, je budování vztahu k vlastní jedinečnosti, kultuře a historii základním kamenem pro budoucnost národa. Ústřední roli ve vzdělávání dětí hraje pochopitelně škola. Kulturní instituce by měly se školami spolupracovat, reflektovat jejich možnosti a požadavky, a nabídnout muzea, science centra či galerie jako alternativní místa vzdělávání.

Konference je plánována jako putovní (v Plzni, v Písku a v Praze). Naším cílem je nabídnout všem zájemcům událost plnou neobyčejných zážitků, zajímavých mluvčích a kvalitních workshopů. Účastníci se seznámí s příklady dobré praxe kolegů ze západní i východní Evropy, prohloubí si vědomosti o práci s dětmi v kulturní oblasti a získají praktické tipy pro vlastní činnost. Především však získají možnost zapojit se do mezinárodní sítě kulturních institucí pracujících s dětmi — najít nejen inspiraci, ale také partnery pro mezinárodní projekty či možnosti výměny zkušeností nebo stáže.

Přestože se v uplynulých dvaceti letech mnohé rozdíly mezi „východem“ a „západem“ setřely, jistá specifika stále zůstávají. Konference nemá za cíl zdůrazňovat odlišnost těchto dvou oblastí, ale spíše hledat příčiny a společné cesty, které přinesou oběma stranám inovativní přístupy a nové směry. V tomto ohledu má Česká republika díky své poloze uprostřed Evropy ideální postavení. Již od středověku je kulturní křižovatkou, místem syntézy vlivů politických, ekonomických i uměleckých, pedagogické směry nevyjímaje. Přesto je naše země v jednom zcela unikátní. Je rodištěm osobnosti, která je zakladatelem evropské pedagogiky, autora vrcholného díla didaktiky Orbis Sensualium Pictus a otce myšlenky škola hrou, která je doslova základem „hands on“ přístupu, vlastence, exulanta, Evropana. Jana Amose Komenského. Postava tohoto učence bude prolínat naše setkání jako leitmotiv od jeho počátku až do konce.

Konference bude probíhat v angličtině, se simultánním tlumočením hlavních programových bodů do češtiny.>

Základní časové rozdělení

Úterý 10. 10. 2017 PLZEŇ: Registrace / Welcome drink, volný program, prostor pro setkání, konverzaci a neformální zábavu.

Středa 11. 10. 2017 PLZEŇ: TECHMANIA SCIENCE CENTRUM / ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI / DEPO 2015. Open ceremony / udílení cen Children in Museums Award

Čtvrtek 12. 10. 2017 PÍSEK: Transfer do Písku / SLADOVNA PÍSEK / Večer transfer do Prahy

Pátek 13. 10. 2017 PRAHA: NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE / Večer Farewell party

Sobota 14. 10. 2017 PRAHA: Post-konferenční den / Nabídka výletů


Den 1 — Plzeň

Téma dne: Technologie a humanita / Jak ovlivňují technologie „lidství“? Jak k němu v digitální době vychovávat naše děti? Je humanismus tradiční Evropy stále aktuálním tématem pro současné děti? Čím je Jan Amos Komenský nadčasový?


Den 2 — Písek

Téma dne: Vzdělávání srdce / Výchova dětí interaktivní hrou a jejich zapojením do vyprávění příběhů (storytelling) / Děti jako hrdinové budoucnosti.

Program ve Sladovně Písek bude zaměřen na příběhy (prožívání, předávání) – návaznost na výstavu „Děti lví srdce“, která se zde bude v době konference konat.


Den 3 — Praha

Téma dne: Muzea a galerie jako místa sociální angažovanosti / Pracovat s dětmi znamená stát se prostředníkem sociální změny / Reflexe globálních sociálních změn.

Národní galerie v Praze – program bude zaměřen na kreativitu, toleranci, humanismus, respekt, humor, ale také na praktické otázky jako je tvorba expozic, financování, business plán, marketing.


Speciální nabídka pro české účastníky

Zájemci z České a Slovenské republiky mají snížený konferenční poplatek na 100 eur (za jednoho účastníka). Platit lze také v Kč (přepočteno aktuálním kurzem ČNB). Bude rovněž možné zúčastnit se pouze jednoho konferenčního dne (poplatek za jeden den 50 eur). Ostatní účastníci hradí poplatek ve výši 300–700 eur.


Přihlášení na konferenci

Vyplněné přihlášky zasílejte s označením „Hans On!“ na adresu: Sladovna Písek o. p. s., Velké náměstí 113, 397 01 Písek, nebo na e-mail: marketing@sladovna.cz. Obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.


Dokumenty ke stažení

Přihláška na konferenci: HO_2017_přihláška.pdf

Informace o konferenci: HO_2017_info.pdf


Kontakty

Petr Brůha

E-mail: marketing@sladovna.cz
Tel.: +420 608 609 797

Sladovna Písek o.p.s.
Velké náměstí 113
397 01 Písek


Bankovní spojení (ČSOB)

Pro platby v eurech (100 eur): č. ú.: 263452527/0300; BIC: CEKOCZPP; IBAN: CZ78 0300 0000 0002 5345 2527

Pro platby v Kč (2700 Kč): č. ú.: 218699838/0300

K identifikaci platby uveďte jako variabilní symbol IČ instituce a do poznámky: HANDSON a JMÉNO ÚČASTNÍKA KONFERENCE.Organizátoři a partneřiKonference se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana a ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc.