Dnes je OTEVŘENO od 09.00 do 18.00 hod.

+420 387 999 997

OTEVÍRÁME 2. SEMESTR DIVADELNĚ POHYBOVÝCH DÍLEN

Pro všechny, kteří se chtějí naučit základům veškerého vystupování či herectví a chtějí začít pracovat se svým tělem, připravila Sladovna již 2. semestr pohybově-divadelních kurzů pro mládež a dospělé.

Dílny pro mládež (teenagery), které se konají každou středu od 17 do 19 hodin, jsou pro všechny zájemce příslušného věku zdarma – jsou podpořeny z grantového programu města Písek. Do této skupiny je možné se přihlásit (Semestr trvá od 7. února do 30. května).

Pro dospělé otevíráme novou "úterní" skupinu

Kurzy pro dospělé jsou zpoplatněny částkou 1700 Kč za semestr na osobu. Skupina, která absolvovala úvodní "středeční" semestr je v současné chvíli naplněna, my však pro vás otevřeme skupinu novou. V případě zájmu a vytvoření alespoň desetičlenné skupiny se budou kurzy konat každé úterý od 19 do 21 hodin. Semestr trvá od 6. února do 29. května.

PRVNÍ HODINU SI MŮŽETE VYZKOUŠET ZDARMA

Zájemci o účast v úterních dílnách pro dospělé či středečních dílnách pro mládež, kontaktujte nás na:

Kontakt: Petr Brůha / 608 609 797 / petr.bruha@sladovna.cz
Recepce Sladovny: 387 999 997 / recepce@sladovna.cz

Učte se pod vedením absolventa AMU

Otevřené pohybově-divadelní dílny vede zkušený lektor MgA. Tomáš Kasprzyk, který se svému umění učil na Akademii múzických umění v Praze (AMU), na Katedře pantomimy - po novém Katedře nonverbálního divadla. Tomáše můžete vidět také v unikátním divadelním příběhu Sladovny Děti Lví srdce

„Díky AMU jsem měl tu čest poznat lidi, kteří mi ukázali důležitost nonverbálního herectví. Byli jimi například James Donlon (USA), Lionel Menard (Francie) či Bartłomiej Ostapczuk (Polsko). Na nonverbálním herectví je krásné to, že člověk nemusí skoro nic dělat. Je to umění postavení těla v prostoru a jemná práce s gestikou a mimikou,“ říká o svém oboru Tom Kasprzyk a pokračuje: „Každý velký herec tohle umění ovládá. V USA nebo ve Velké Británii je stále považováno za základ herectví, o čemž se pak můžeme přesvědčovat prostřednictvím jejich kinematografie.“

NONVERBÁLNÍ HERECTVÍ JE ZÁKLADEM VEŠKERÉHO VYSTUPOVÁNÍ

„Nonverbální herectví, jak ho učím já, je určené pro všechny, kdo si nemyslí, že herec je jen hercem, mim jenom mimem, tanečník tanečníkem a akrobat žonglérem. Je to moje oblíbená oblast, kterou učím, protože mohu pracovat s nadstavbou jednotlivých disciplín. Hojně využívám minimalizmus a maximálně pak prostor a rytmus. Velmi důležitá je práce v skupině a důvěra,“ nastiňuje Tom, který ve Sladovně zároveň působí jako jeden z herců v představení Děti Lví srdce, jak bude s účastníky dílen pracovat.

A co že bude vlastně náplní pohybově-divadelních dílen?

- detailní práce se svým tělem, se svými gesty a se svou mimikou
- zvládnutí a použití emocí a intencí pro veškerý pohyb
- získávání důvěry při práci s partnerem nebo ve skupině
- aplikace nonverbálního herectví
- detailní práce s prostorem a rytmem jednotlivě i ve skupině

zpět na aktuality